Naujienos

GRAŽIAUSIO PYRAGO KONKURSAS

Graziausio_pyrago_konkursasŠių metų lapkričio 6 – 10 dienomis gimnazijos oficialioje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje vyko ,,Gražiausio pyrago‘‘ konkursas, rengiamas gimnazijos Mokinių tarybos. Skaityti daugiau…

Akcija PASIGAMINK ŠVARIŲ RANKŲ KUBĄ

Svariu_ranku_kubasŠių metų lapkričio antrą savaitę 1–2 klasių mokiniai dalyvavo akcijoje Pasigamink švarių rankų kubą. Akcija buvo skirta pamokyti vaikus rankų plovimo taisyklių, supažindinti su asmens higienos palaikymo būdais – kada, kaip ir kodėl reikia plauti rankas.

 Lankstinukas Ranku higiena 1–2 kl.

                                                                                                         VSPS Viktorija Ališauskienė

Dėl ugdymo proceso organizavimo lapkričio 9–27 dienomis

Gerbiamieji gimnazijos bendruomenės nariai,

vadovaujantis Vyriausybės lapkričio 4 d. nutarimu ir Vilniaus miesto savivaldybės naujausiomis rekomendacijomis, nuo lapkričio 9 dienos iki lapkričio 27 dienos ugdymas bus organizuojamas tokia tvarka:

  • pradinių (1-4) klasių mokinių ugdymas(is) vyks kasdieniu būdu gimnazijos patalpose, griežtai laikantis visų asmens higienos ir saugumo reikalavimų;
  • pageidautina, kad visi mokiniai klasėse ir kitose gimnazijos patalpose dėvėtų veido kaukes;
  • visos dienos mokyklos grupė veiks įprasta tvarka;
  • 5–8 klasių ir I–IV gimnazijos klasių mokinių ugdymas(is) vyks nuotoliniu būdu Microsoft Office 365 platformoje pagal tvarkaraštį;
  • visa informacija apie pamokas ir užduotis bus pateikiama TAMO dienyne;
  • neformaliojo švietimo veiklos bus vykdomos (jeigu galima) nuotoliniu būdu arba stabdomos.

Išlikime ramūs bei sveiki!

Direktorė Kristina Gudelienė

ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE KARANTINO SĄLYGOMIS

Dėl ugdymo proceso organizavimo

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 spalio 21 d. nutarimą Nr. 1160 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7a5 … ir steigėjo rekomendacijas teikiu aktualią informaciją apie švietimo įstaigos veiklą nuo š. m. spalio 26 d. iki lapkričio 6 d.:

• užtikrinant VESOC sprendimus pradinis ugdymas bei visos dienos mokyklos grupių veikla − vykdomi ugdymo įstaigose, įprastu būdu (pradiniame ugdyme atostogos nuo š.m. spalio 26 d. iki spalio 30 d.);

• švietimo pagalbą, kuri teikiama švietimo įstaigose ir kitų švietimo teikėjų, rekomenduojama teikti nuotoliniu būdu (gali būti teikiama įprastu būdu laikantis visų saugumo priemonių, kai ugdymas vyksta ne nuotoliniu būdu);

• neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas. Atkreipiame dėmesį, kad neformaliojo vaikų švietimo stovyklos gali būti organizuojamos tik nuotoliniu būdu ar perkeliamos į kitą laiką;

• bendrojo ugdymo įstaigose veikiantys būreliai 1−4 klasių mokiniams (jei jie susiję su ugdymo procesu, vyksta toje pačioje grupėje ir būrelį lanko tie patys vaikai) laikantis visų saugumo priemonių gali būti organizuojami;
Ugdymo proceso veiklos suderintos su steigėju.

Direktorė Kristina Gudelienė

Svečiavimasis Vilniaus LĖLĖS teatre

Leles_teatras_evoliucija2020 m. spalio 21 d. gimnazijos antrų klasių mokiniai svečiavosi Vilniaus  „Lėlės“ teatre. Mokiniai ne tik žiūrėjo spektaklį „Evoliucija“, bet ir jame dalyvavo, turėjo galimybę pademonstruoti savo žinias. Skaityti daugiau…

Partneriai