Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinės mokyklos mokytojai lankėsi Rumunijoje

Kovo viduryje grupė Vilniaus Abraomo Kulviečio  mokyklos mokytojų vyko į  Rumuniją, į penktąjį šalių partnerių – Lietuvos, Lenkijos, Portugalijos, Ispanijos, Turkijos, Rumunijos –  pedagogų bei mokinių susitikimą.

Šis projekto etapas buvo skirtas susipažinti su Rumunija: jos gamta, klimatu, miestais ir miesteliais (Sinaia, Bukareštas, Jasai) bei jų architektūra ir legendomis, kultūra, kalba, istorija, tradicine rumunų virtuve, žmonėmis, ypatinga partnerių Rumunijoje mokykla, skirta specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.

Projekto dalyviai aktyviai bendravo, patikslino bendrai siekiamus tikslus, uždavinius, apsvarstė, kokie turėtų būti veiklos rezultatai ir numatė paskutinio, šeštojo, visų projekto siejamų mokyklų susitikimo datą ir vietą. Baigiamasis tarptautinio projekto iPHOTO-myPHOTO susitikimas vyks Ispanijoje birželio pradžioje.

Viešnagės dienomis visi šalių partnerių atstovai vedė trumpas pamokėles Lenkijos, Ispanijos, Portugalijos, Rumunijos, Turkijos bei Lietuvos atstovams. Lietuvos komanda pristatė žymiausius Lietuvoje lankytinus objektus. Prieš pristatymą, mokinių grupelėms buvo pateikta užduotis: iš sukarpytų nuotraukų fragmentų sudėlioti Lietuvos turistinius objektus. Vėliau, klausydami lietuvių mokytojų pristatymo, apie juos mokiniai sužinojo daugiau.

Susitikimo metu vyko ketvirtoji fotografijos paskaita ir ketvirtoji tarptautinio Erasmus+ daugiašalės partnerystės projekto iPHOTO-myPHOTO nuotraukų paroda Iaşi miesto centre esančiame Al.I. Cuza universitete.

Per projekto savaitę Rumunijoje sustiprėjo anksčiau užmegzti tarptautiniai dalykiniai ryšiai bei draugiški asmeniniai santykiai, užmegzta naujų ryšių su dar nepažįstamais projekto dalyviais.

Erasmus+ programa yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, kuri Lietuvoje administruojama Švietimo mainų paramos fondo. Projekto finansavimą remia Europos Komisija. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už jame pateiktos informacijos naudojimą.

Partneriai