Mokyklos įsivertinimas

Mokyklos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ataskaita 2015 m.

2014 – 2015 m.m. VBE rezultatai

Anglų kalba

Egzaminą laikė 73 mokiniai, išlaikė visi (100 įvertinti 4 , 86-99 įvertinti 23, rezultatų vidurkis 75).

Užsienio kalba (rusų)

Egzaminą laikė 8 mokiniai, išlaikė visi (86-99 įvertinti 3, rezultatų vidurkis 81,5).

Standartizuoti testai 2014 – 2015 m. m. 

Standartizuotų testų 4 klasių mokinių pasiekimų analizės 2015.

Standartizuotų testų 8 klasių mokinių pasiekimų analizės 2015.

Trumpa informacija (paaiškinimai) apie mokinio ST rezultatų ataskaitoje pateikiamus duomenis.

Mokinių tėvų anketavimo rezultatai 2015

Mokinių anketavimo rezultatai 2015

 Mokyklos veiklos įsivertinimas 2013-2014 m.m.

Valstybinių brandos egzaminų rezultatų lyginamosios anazilės 2013-2014 m.m. 1 diagrama

Valstybinių brandos egzaminų rezultatų lyginamosios analizės 2013-2014 m.m. 2 diagrama

Paaiskinimai

Mokyklos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ataskaita 2013-2014 m.m.

Standartizuotų testų rezultatai 2013-2014 m.m.

4 klasė

8 klasė

Mokytojų anketavimo rezultatai 2013

Mokyklos veiklos įsivertinimas 2012-2013 m.m.

Valstybinių brandos egzaminų rezultatų lyginamosios analizės 2012 – 2013 m.m.

Standartizuotų testų rezultatai 2012-2013 m.m.

4 klasė

8 klasė

Mokyklos veiklos įsivertinimas 2011-2012 m.m.

Valstybinių brandos egzaminų rezultatų lyginamosios analizės 2011-2012 m.m.

Mokyklos veiklos įsivertinimas 2010-2011 m.m.

Partneriai