Strateginis planas

Įsakymas dėl pritarimo strateriniam ugdymo planui

2017 – 2021 m. strateginis planas 1-30 pusl.;

2017 – 2021 m. strateginis planas 31-60 pusl.;

2017 – 2021 m. strateginis planas 61-90 pusl..

Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinė mokykla veikia dinamiškai kintančios aplinkos sąlygomis, todėl patiria visų visuomenėje vykstančių procesų – ekonominių, socialinių, kultūrinių, technologinių ir kt. – įtaką ir pati nuolat kinta. Per 2008–2013 metų laikotarpį mokykla iš esmės įvykdė ankstesnio strateginio plano tikslus.

Naujas strateginis planas rengiamas dvejiems metams dėl mokyklos bendruomenės esminio poreikio ir pageidavimo kurti savitą ugdymo sistemą taikančią mokyklą – klasikinę (ilgąją) gimnaziją.

Mokyklos taryba apsvarstė ir pritarė darbo grupės parengtai Klasikinio ugdymo sistemos sampratai.

Mokyklos partneriai – Vilniaus universitetas ir Lietuvos klasikų asociacija – remia klasikinės (ilgosios) gimnazijos, kaip ugdymo įstaigos tipo, steigimą. Lietuvos klasikų asociacija savo narių visuotiniame susirinkime 2013 m. pritarė Klasikinio ugdymo sistemos sampratai ir pavedė mokyklos direktorei teikti ją Vilniaus miesto savivaldybei susipažinti ir LR Švietimo ir mokslo ministerijai tvirtinti.

Vilniaus miesto meras ir Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius oficialaus pasitarimo su Mokyklos tarybos atstovais metu pritarė prašymui artimiausioje perspektyvoje pertvarkyti Abraomo Kulviečio vidurinę mokyklą į klasikinę (ilgąją) gimnaziją (protokolas Nr. 28_521(1.2.13_T1).

ŠMM Švietimo organizavimo departamentas pritaria klasikinės gimnazijos steigimo projektui.

Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinės mokyklos 2014 – 2015 metų strateginio plano tikslai:

  • pasirinkti tinkamą ugdymo įstaigos vystymosi kryptį ir prioritetus,
  • numatyti ir planuoti mokyklos raidą,
  • užtikrinti efektyvų mokyklos veiklos valdymą,
  • telkti ir motyvuoti bendruomenę aktualioms problemoms spręsti,
  • numatyti būdus ir priemones mokyklos veiklai keliamiems reikalavimams įgyvendinti.

 

Įsakymas dėl pritarimo 2014–2015 metų strateginiam planui
Strateginis planas 2014–2015 m. m.

Partneriai