Projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“. #MEPALietuva

 

Gruodžio 4, 2020

Savanoriu_diena_20202020 m. gruodžio 4 d. gimnazijoje paminėta tarptautinė Savanorių diena. Mokiniai buvo kviečiami diskutuoti aktualiomis savanorystės temomis, aptarti savanorystės svarbą ir naudą, pasigilinti į savanorystės vietą bei iššūkius šiandieninėje Lietuvojepasidalyti asmenine savanorystės patirtimi.

 

 

Lapkričio 13, 2020

Eurpos_sveikos_mitybos_dienaŠiais metais 3-4 klasių mokiniai Europos sveikos mitybos dieną paminėjo spręsdami Sveiko maisto kryžiažodį. Šiai užduočiai įveikti reikėjo ir įminti lietuvių liaudies mįslę apie druską, ir panaudoti turimas žinias iš Pasaulio pažinimo pamokų apie maistines medžiagas, ir panaudoti geografijos žinias. Mokiniai sužinojo nemažai įdomių faktų apie maisto produktus, jų vartojimo istoriją, kitų įdomių dalykų apie kasdienį maistą.

                                                                                                                                                                                                      VSPS Viktorija Ališauskienė

 

Lapkričio 19, 2020

2logaiKaip ir kasmet gimnazijos II kl. mokiniai Europos supratimo apie antibiotikus dieną, lapkričio 18 d., biologijos pamokos metu paminėjo netradiciškai – ne klausydami paskaitų, o žaisdami Kahoot! žaidimą.

Europos supratimo apie antibiotikus dienos tikslas – remti racionalaus antibiotikų vartojimo iniciatyvas, pabrėžti kaip veikia atsparumas antibiotikams. Atsparumas antibiotikams kelia didelę grėsmę žmogaus sveikatai. Todėl žaisdami intelektualų žaidimą, mokiniai ne tik demonstravo savo turimas žinias bei erudiciją, bet ir gavo naujų žinių ir naudingų patarimų kaip saugoti sveikatą.

 Biologijos mokytoja ekspertė N. Pašuto
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė V. Ališauskienė

 

Lapkričio 23, 2020

Nenurasyk_palaikykTarptautinei Tolerancijos dienai – 2020 lapkričio 16-ajai – gimnazijoje buvo skirta dorinio ugdymo pamokų savaitė (tikybos mokytoja ekspertė Jurgita Biktimirovaitė, etikos mokytoja metodininkė Aušra Šidlauskienė, etikos mokytoja Gintarė Bartašienė, tikybos mokytojas Sigitas Žukauskas, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Valentina Baltuškonienė).

Šiais metais tarptautinės Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos dėlionėTokią temą padiktavo viešojoje erdvėje skambanti mintis, jog mūsų visuomenė – kaip dėlionė, sudaryta iš skirtingų gabalėlių. Visuomenę sudaro skirtingo amžiaus, lyties, socialinės padėties, išsilavinimo, pažiūrų, pomėgių, gyvenimo būdo ir t. t. žmonės.

     Pilietinės iniciatyvos  Tolerancijos dėlionė buvo keliami tikslai:

 • išanalizuoti ir išsiaiškinti žodžio „tolerancija“ reikšmę;
 • aptarti su mokiniais, ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, kokių netolerancijos/tolerancijos pavyzdžių mokiniai gali pateikti;
 • rasti ir aptarti XX a. istorijos pavyzdžius, susijusius su netolerancija kitai tautai, religijai ar rasei. Analizuoti, kokias neigiamas pasekmes gali sukelti netolerancija, priešiškumas kitam, kitokiam;
 • aptarti XX a. Lietuvos istorijos faktus (nacių ir sovietų okupacijų laikotarpius), rasti tolerancijos/netolerancijos pavyzdžių mūsų istorijoje;
 • piešti, iš fotonuotraukų ar iš kitų medžiagų gaminti dėstus (detales), kuriuos sujungus į visumą išryškėtų paveikslas tolerancijos tema.

     Šias temas klasės plėtojo per klasės valandėles, atliekant įvairias kūrybines užduotis. Siūlyta su vyresnių klasių mokiniais aptarti istorinius įvykius ir paanalizuoti, kaip totalitarinėse valstybėse, tokiose, kaip nacistinėje Vokietijoje ar Sovietų Sąjungoje buvo nepriimtina, jog visuomenėje yra skirtingi žmonės. Per istorijos, etikos, pilietiškumo pagrindų, kalbų pamokas analizuota tolerancijos / netolerancijos tema: kaip netolerancija kitokiam gali tapti agresija prieš kitą asmenį, žmonių grupę.

Su jaunesniais mokiniais siūlyta aptarti kokią mūsų visuomenę mato mokiniai, ar pastebi nepakantumo, netolerancijos atvejus mokykloje, klasėje, artimiausioje aplinkoje.

     Tolerancijos skatinimui mokiniai turėjo galimybę peržiūrėti edukacinį filmuką Nenurašyk, o palaikyk (filmo nuoroda: https://www.youtube.com/results?search_query=nenurasyk+o+palaikyk) ir padiskutuoti tolerancijos tema.

Etikos mokytoja metodininkė Aušra Šidlauskienė

 

Lapkričio 24, 2020

2020 m. lapkričio 23 d. gimnazijoje paminėta Lietuvos kariuomenės diena. Mokiniams demonstruoti dokumentinių filmų fragmentai, dokumentų faksimilės bei diskutuota apie Lietuvos kariuomenės galią, karių motyvaciją ir karinį pasirengimą, valstybės gynybą ir pilietinę kiekvieno iš mūsų atsakomybę.

Istorijos mokytoja metodininkė Daliutė Paškauskaitė

 

Spalio 21, 2020

20200930_100127

Atradimų savaitė 2020 renginiai gimnazijoje organizuoti nuo rugsėjo 28 d. iki spalio 2 d.

Atradimų savaitės 2020 dorinio ugdymo (etikos/tikybos) pamokos buvo organizuojamos aštuntose klasėse. Pamokų ciklo Širdimi pažinkime Vilnių tikslas – padėti mokiniams atrasti Vilnių per jausminę patirtį.

Vilniaus miestą mokiniai stengėsi pažinti bei atrasti įsiklausant į savo vidines būsenas (džiaugsmą, ramybę, gerus prisiminimus, pagarbą miestui, pasididžiavimą. ir kt.). Mokiniai kūrė pristatymus, aprašydami, iliustruodami ir fotografuodami jiems svarbias Vilniaus vietas.

Pamokų metu (pasakojimo būdu) darbai buvo pristatomi klasės draugams.

Dailės raiškos pamokų metu pradinių klasių mokiniai žiūrėjo ir aptarė senųjų Vilniaus pastatų, naujosios architektūros nuotraukas ir profesionalių dailininkų sukurtus paveikslus apie Vilnių. Pradinukai piešė diskusijos įspūdžius, išsakė savo nuomonę, kuo jiems graži ir ypatinga Vilniaus architektūra. Per dailės ir technologijų pamokas 1AD, 2AD, 2B, 3AD ir 4AD klasių mokiniai iliustravo legendas apie Vilnių ir jo istoriją.

 Gimnazijos 4ad, 4b, 4c, 4d pradinių klasių mokiniai dalyvavo Atradimų savaitės 2020 renginiuose. Mokytojų Violetos Jankauskienės, Žydrūnės Kaukėnienės, Astos Mozurienės, Onutės Bacvinkienės iniciatyva aplankyti Valdovų rūmai ir dalyvauta edukacinėse pamokose: Mūsų Vytis, Valdovų valdžios ženklai, Valdovų karūna, Gediminaičių stulpai.

Mūsų vytis. Lietuvos herbas – šarvuotas raitelis su kalaviju ir skydu – vienas seniausių valstybės herbų Europoje.  Per edukacinį užsiėmimą mokiniai sužinojo, kas ir kada pirmasis pradėjo naudoti šį herbą bei kodėl jis vadinama Vyčiu.  Įgytas žinias mokiniai pritaikė kurdami vėliavėles su Vyčio ženklu.

Valdovo valdžios ženklai.  Per edukacinį užsiėmimą mokiniai susipažino su Lietuvos ir Lenkijos valdovų valdžios ženklais (insignijomis): karūna, skeptru ir valdžios obuoliu. Sužinojo, kokia kiekvieno jų reikšmė ir paskirtis, išgirdo, kaip turėjo elgtis diplomatinės delegacijos narys, atvykęs su oficialiu vizitu į Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidenciją. Valdžios ženklų ieškojo Valdovų rūmų menių interjeruose ir juos puošiančiuose istorinių asmenybių portretuose. Edukacinėse  dirbtuvėse iš modelino mokiniai taip pat kūrė savo ženklus.

Valdovo karūna.  Kaip atskirti valdovą nuo jo pavaldinių? Jis dėvi prabangius apdarus, sėdi soste, bet svarbiausia, kad jam ant galvos žėri auksinė karūna. Kodėl karūna būtent tokios formos? Kodėl ji būdavo gaminama iš aukso ir dabinama brangakmeniais? Kas ją įteikdavo valdovui? Ar jis ją nešiodavo ant galvos visą dieną? Ar visi mūsų valdovai turėjo skirtingas karūnas? Per edukacinį užsiėmimą mokiniai apžiūrėjo valdovų atvaizdus ir juose ieškojo karūnų. O vėliau iš modelino gamino pakabučius su karūnos atvaizdu.

Gediminaičių stulpai. Auksiniai stulpai raudoname lauke buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto, Gedimino vaikaičio, herbas. Manoma, kad panašų ženklą galėjo turėti jau Vytauto tėvas Trakų kunigaikštis Kęstutis. Apie didinguosius Gediminaičius mokiniai kalbėjosi lankydami išlikusius senųjų pilių mūrus, ieškojo Gediminaičių stulpų senuose kokliuose, monetose ir atkurtose rezidencijos menėse. Edukacinėse dirbtuvėse mokiniai turėjo galimybę pasigaminti ženkliuką su Gediminaičių stulpais.

9 kl. mokiniai Atradimų savaitės 2020 metu per pamokas pristatė 5 lankomiausius geografinius ir istorinius objektus apie Arkikatedrą Baziliką, Aušros Vartus, Vilniaus Gedimino pilį, Trijų Kryžių kalną, Vilniaus televizijos bokštą. Klasės aptarė, kuo Lietuvai ir jos žmonėms istorijos, geografijos, ekonomikos ir kultūros požiūriais svarbūs šie objektai, kaip jie padeda skatinti jaunosios kartos meilę Tėvynei. Atradimų savaitės 2020 diskusijos atskleidė, kad mokiniai didžiuojasi savo šalimi, jos kultūra.

 I ir III klasių gimnazistai dalyvavo Atradimų savaitės integruotame istorijos bei IT  projekte. Jo tikslas – tyrinėti XIX a. Vilniaus  miesto tautines mažumas, jų indėlį į Lietuvos ir Vilniaus miesto kultūrą. Mokiniai rinko informaciją, ją sistemino ir sukūrė bei pagamino lankstinukus apie trijų tautinių mažumų kultūrą, tradicijas, jų  įamžinimą Vilniaus miesto gatvėse bei statiniuose. Mokinius konsultavo IT mokytoja metodininkė Vaida Paukštė, IT vyresnioji mokytoja Roma Urbonienė, istorijos mokytoja metodininkė Daliutė Paškauskaitė.

Atradimų savaitės 2020 metu mokiniai buvo pakviesti virtualiai susipažinti su Valdovų rūmais https://3dvilnius.lt/valdovurumai/

Kviečiama atsakyti į anketos klausimus (galima tik 1 kartą) https://forms.gle/nNGpnpnCQVxy66rn7

Etikos mokytoja metodininkė Aušra  Šidlauskienė, tikybos mokytoja ekspertė Jurgita Biktimirovaitė
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Violeta Jankauskienė
Dailės vyresnioji mokytoja Gintė Mažiulienė ir dailės mokytoja ekspertė Irena Staknienė
Istorijos mokytoja metodininkė Daliutė Paškauskaitė
Informacinių technologijų mokytoja metodininkė Vaida Paukštė
Informacinių technologijų vyresnioji mokytoja Roma Urbonienė
Geografijos mokytojas Algirdas Bernotas

120837974_718938995396713_7723941040856436676_n 120577458_789511051834476_1184170256418542358_n
 Atradimai_3 120867592_354112676002673_226207761016956956_n
 Atradimai_2 20200928_102647
 Atradimai_1JPG  20200928_102610
20200928_102520 120764685_378634159978347_1204074207222674882_n

 

Spalio 22, 2020

EP2II gimnazijos klasių mokiniai susipažino su ES fondų pagalba Vilniuje vykdomais projektais, kurie keičia vilniečių  gyvenimo mieste kokybę. Mokiniai, radę vystomus ar jau pastatytus objektus, juos trumpai aprašė, nufotografavo ir pagamino lankstinukus.

Darbo tikslas – atskleisti,  kaip šie objektai keičia Vilniaus veidą ir miestiečių gyvenimo kokybę

Mokiniams atlikti projektą padėjo IT mokytoja metodininkė Vaida Paukštė, IT vyresnioji mokytoja Roma Urbonienė ir istorijos mokytoja metodininkė Daliutė Paškauskaitė.

Istorijos mokytoja metodininkė Daliutė Paškauskaitė

 

Rugsėjo 28, 2020

DSC_1075Rugsėjo 24–25 d. šventėme Europos kalbų dieną. Pradinių  klasių mokiniai mokyklos kieme piešė ir rašė ant asfalto pasisveikinimo žodžius įvairiomis kalbomis, vyresniųjų klasių mokiniai žaidė žodžių žaidimus klasėse, ieškojo vienodo skambesio žodžių skirtingose kalbose. II gimnazijos klasių mokiniai  dalyvavo  viktorinoje „Ką žinome apie Europos Sąjungą?“. Per prancūzų kalbos pamokas  I–III  gimnazijos klasių mokiniai ieškojo prancūziškų šaknų lotynų kalbos žodžiuose bei gretino su lietuvių ir italų kalbų žodžiais.

Anglų kalbos mokytoja metodininkė Violeta Račinskienė

20200925_153523 20200925_153508
20200925_154326 20200925_154357
20200925_154348 20200925_154159
DSC_1081 20200925_154147
DSC_1085 IMG_20200925_101738

 

Birželio 27, 2019

Ia gimnazijos klasės mokinės kurtas dizainas išrinktas geriausiu Europoje ir papuoš Europos kalbų dienos 2019 marškinėlius

design-2019Mokslo metų pabaigoje gimnaziją pasiekė džiugi žinia iš Europos Tarybos Šiuolaikinių kalbų centro Grace, Austrijoje, jog I a gimnazijos klasės mokinės Emilės Žandauskaitės kurtas dizainas išrinktas geriausiu Europoje ir papuoš Europos kalbų dienos 2019 marškinėlius. Mokinę konkursui parengė gimnazijos dailės vyresnioji mokytoja Vilma Kaplanovskienė.

I – IV gimnazijos klasių mokiniai grafinio ženklo projektus „Europos kalbų dienos ženklas“ kūrė per dailės pamokas. Vėliau buvo atrinkti 27 projektai, kurie ir šiuo metu yra pristatomi gimnazijoje surengtoje parodoje „Europos kalbų dienos ženklas“ (parodą galima pamatyti http://www.kulviecio.vilnius.lm.lt/veikla/projektai/projektas-mokyklos-europos-parlamento-ambasadores/#grafiniszenklas2019 ). Iš jų 20 mokinių dalyvavo tarptautiniame logotipų dizaino konkurse „EDL T-shirt contest 2019“. Europos Tarybos Šiuolaikinių kalbų centro Grace komisijai labiausiai patiko Emilės logotipas. Pasak Emilės, ,,Ši užduotis buvo nauja patirtis man, susipažinau su šiuolaikinės dailės formomis, tai paskatino ieškojimus ir išlaisvino kūrybiškumą. Piešiau tai, ką jaučiau bei kaip man atrodė, norėjosi kuo įdomiau ir taikliau perteikti pagrindinę konkurso idėją. Šis laimėjimas išsklaidė mano abejones savo galimybėmis ir aš juo labai džiaugiuosi“. Sveikiname konkurso laureatę ir jos mokytoją.

Daugiau apie konkursą galima sužinoti adresu: https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx

Miroslavas Lakutijevskis,
direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Birželio 27, 2019

Gimnazija – projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (MEPA) 2019 laureatė

IMG_7026Mokslo metų pabaigoje gimnazijos bendruomenę pasiekė džiugi žinia – gimnazija tapo projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (MEPA) laureate ir yra tarp 8 geriausių mokyklų, įvykdžiusių projekto reikalavimus. Iš viso ataskaitas iki termino pateikė 87 Lietuvos gimnazijos ir profesinio rengimo mokyklos.

Mūsų gimnazija ne tik antrąkart tapo MEPA tinklo nare – bus apdovanota projekto lentele ir vyresnieji bei jaunesnieji ambasadoriai gaus Europos Parlamento pažymėjimus, bet ir 2020 m. kovo 13 d. 10 mokinių ir 1 mokytojas vyks į specialias MEPA Euroscola dienas Strasbūre.

Norėdamos būti pripažintos MEPA narėmis, dalyvės turi įsteigti ES informacijos lentyną savo mokykloje, integruoti projekto mokomąją medžiagą į pamokas bei atšvęsti Europos dieną. Be to, mokyklos skatinamos organizuoti papildomus su ES ir EP susijusius renginius, skirtus tam tikroms temoms (pvz., EP rinkimams, teisėkūros klausimams, ES vertybėms ir pan.). Papildomi taškai skiriami už aktyvų bendruomenės įtraukimą, informaciją sklaidą ir kuo aktyvesnį moksleivių dalyvavimą.

Sveikiname projekto koordinavimo grupę ir visą gimnazijos bendruomenę!

Daugiau apie MEPA rezultatus skaitykite čia…

Daiva Briedienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 MEPA projekto gimnazijoje koordinatorė

Gegužės 10, 2019

Gimnazijos bendruomenė mini EUROPOS DIENĄ

IMG_7025Gegužės 6 – 10 dienomis gimnazija pamini Europos dieną. Vyksta tradiciniai ir netradiciniai renginiai, kurių tikslas – supažindinti bendruomenę, o ypač mokinius, su Europos Sąjunga, jos istorija, dabarties aktualijomis ir ateitimi. Renginius koordinuoja projekto MOKYKLOS – EUROPOS PARLAMAENTO AMBASADORĖS vyresnieji ir jaunesnieji ambasadoriai.

Renginių programa

IMG_7050 IMG_7044
IMG_7034

 

Kovo 29, 2019

MEPA projekto jaunesnieji ambasadoriai išvyko į Strasbūrą

IMG_4780Projekto „Mokykla – Europos Parlamento ambasadorė“, vykdyto 2017–2018 m. m., jaunesnieji ambasadoriai, IIa gimnazijos klasės mokiniai, Mokinių tarybos nariai: Andrius Žukauskas, Nora Navardauskaitė, Gustas Akstinas, Karolina Karoliūtė, Europos Parlamento Informacinio biuro Lietuvoje kvietimu už puikius projekto rezultatus drauge su kitų Lietuvos mokyklų grupėmis buvo pakviesti į Euroscolos renginius, vyksiančius 2019 m. kovo 29 – balandžio 2 d. d. Strasbūre, Europos Parlamento rūmuose. Čia susirinkę mokiniai dirbs šešiose grupėse. Mūsų gimnazistai pasirinko temą 2019 m. Europos Parlamento rinkimai. Mokinių grupę lydi istorijos mokytoja metodininkė, projekto vyresnioji ambasadorė Daliutė Paškauskaitė.

Daugiau apie projektą…

Daugiau apie Euroscolos renginius…

ep RINKIMAI

Daiva Briedienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 MEPA projekto gimnazijoje koordinatorė

Sausio 27, 2019

I – IV gimnazijos klasių mokinių grafinio ženklo kūrybinių projektų paroda „Europos kalbų dienos ženklas“

06B702A5-03D7-43AE-B690-D670E5A0BA28Maloniai kviečiame aplankyti I – IV gimnazijos klasių mokinių grafinio ženklo kūrybinių projektų parodą „Europos kalbų dienos ženklas“Gimnazistai per dailės pamokas aptarė dizaino sampratą, diskutavo apie grafikos dizainerio darbo ypatumus. Jie tyrinėjo grafinio dizaino kūrinius ir apibūdino jų paskirtį bei meninius bruožus (grafinių elementų ir formų stilistiką, kompoziciją, spalvas ir šrifto stilių). Mokiniai analizavo meninius grafinio ženklo kūrimo principus, ieškojo vizualinių idėjų ir koliažo technika sukūrė originalių grafinio ženklo dizaino projektų. Buvo atrinkti 27 pojektai, kurie yra pristatomi parodoje „Europos kalbų dienos ženklas“. Iš jų 20 mokinių dalyvauja tarptautiniame logotipų dizaino konkurse „EDL T-shirt contest 2019“. Konkursas buvo paskelbtas  Europos Tarybos Europos Kalbų Dienos internetinėje svetainėje. Dėkojame IV gimnazijos klasės mokinei Evelinai Sabaliauskaitei už mokinių darbų fotografijas. 
Paroda eksponuojama gimnazijos antrame aukšte, prie dailės kabineto.

D4B4D7BF-24EB-4CAF-AE09-040053ADCF5A DF5360AD-CA67-455D-BC71-0329290111B4
47FF7A9B-B628-4AB7-A13B-44C241E97991 AE65BF85-6D08-4000-BE20-A10CB5CD5BC5

Dailės mokytojos G. Mažiulienė ir V. Kaplanovskienė

Sausio 28, 2019

klausimasProjekto „MOKYKLA – EUROPOS PARLAMENTO AMBASADORĖ“ jaunesnieji ambasadoriai skelbia žaidimą

Kviečiame gimnazijos mokinių bendruomenę pažinti Europos Sąjungą dalyvaujant žaidime  „Savaitės klausimas apie Europos Sąjungą“. Klausimas bus skelbiamas gimnazijos mokinių savivaldos facebooke: https://www.facebook.com/Vilniaus-Abraomo-Kulvie%C4%8Dio-klasikin%C4%97s-gimnazijos-Mokini%C5%B3-savivalda-595244987246988/  kiekvieną pirmadienį. Atsakymai priimami iki penktadienio 15.00 val.

Atsakiusieji teisingai į Savaitės klausimą gaus tašką. Aktyviai dalyvaujantiems, surinkusiems mažiausiai 5 taškus, žaidimo pabaigoje bus įteiktas žaidimo organizatorių apdovanojimas.

Pažinti ES veiklą padės nauja programėlė „Citizens App“ išmaniesiems. Ji taip pat leidžia greitai pasiekti duomenis iš interneto puslapio „Ką mano labui daro Europa?“, kuriame piliečiai gali sužinoti apie ES sprendimų įtaką jų kasdieniniame gyvenime.

Programėlę galima nemokamai atsisiųsti iš App Store ir Google Play.

Daugiau apie programėlę: http://www.europarl.europa.eu/lithuania/lt/j%C5%ABs%C5%B3-paslaugoms/pa%C5%BEinti-es-veikl%C4%85-pad%C4%97s-nauja-program%C4%97l%C4%97-i%C5%A1maniesiems.

Vaida Paukštė,
 informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Sausio 14, 2019

2017–2018 M. M. VILNIAUS ABRAOMO KULVIEČIO KLASIKINĖ GIMNAZIJA TAPO „MOKYKLA–EUROPOS PARLAMENTO AMBASADORE“ TINKLO NARE

2018–2019 m. m. mūsų gimnazija dalyvauja projekto MOKYKLA – EUROPOS PARLAMENTO AMBASADORĖ veiklose. Daugiau informacijos apie projektą ir Europos Sąjungą mokiniams ir mokytojams galima rasti:

ES INFORMACINIS CENTRAS LIETUVOJE

Šiame puslapyje rasite leidinius arba nuorodas į kitus šaltinius, Europos Parlamento biuro Lietuvoje išleistus leidinius. Juos galima parsisiųsti.

http://www.europarl.europa.eu/lithuania/lt/mokykloms/m%C5%ABs%C5%B3-biuro-ir-kiti-leidiniai

MOKYTOJAMS

http://europa.eu/teachers-corner/age-ranks/ages-15-and-over_lt

Čia rasite:

 • užduočių knygą 14 – 18 metų mokiniams ir jei norėtumėte daugiau sužinoti apie Europos Sąjungą. Šis leidinys ir jame pateiktos užduotys turėtų suteikti medžiagos ne tik pamąstyti jums patiems, bet ir pasikalbėti apie Europą su draugais ir šeimos nariais.
 • vadovą apie Europos Sąjungą (ES) ir apie tai, ką ji veikia. Pirmame skirsnyje trumpai paaiškinama, kas yra Europos Sąjunga. Antrame skirsnyje „ES veiksmai“ aprašoma, kokių veiksmų Europos Sąjunga imasi 35-iose atskirose srityse siekdama pagerinti žmonių gyvenimą Europoje ir už jos ribų. Trečiame skirsnyje „Kaip ES priima sprendimus ir imasi veiksmų“ aprašomos pagrindinės ES sprendimų priėmimo procese dalyvaujančios institucijos ir tai, kaip įgyvendinami jų sprendimai.
 • ką reikia žinoti apie mokesčius ar konkrečius jų aspektus?
 • internetinė viktorina mokiniams, kad jiems būtų lengviau suprasti ES pagrindus. Ją galima surengti pamokose arba skirti namų darbams. Tai žaidimas, kurį galima žaisti kompiuteriu, planšete, išmaniuoju telefonu.
 • pagrindinę informaciją apie ES pateikiamą tinklalapyje, video, skaidrėse.

MOKINIAMS APIE EUROPOS SĄJUNGĄ

https://www.what-europe-does-for-me.eu/lt/portal/2/0?fbclid=IwAR2559vvtRGxVakL8rX3M3CONE1XIoawIRbY9bmupVUEIVbc7vrQuoDWotA

AKTUALIJOS – EUROPOS PARLAMENTO RINKIMAI 2019M. GEGUŽĖS MĖN. 23-26 D.

https://www.sikartabalsuosiu.eu/

Vaida Paukštė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė,
MEPA projekto vyresnioji ambasadorė

Gruodžio 10, 2018

Gimnazijos mokinių savanorystės istorijos SAVANORIŲ DIENOJE 2018

IMG_5927Gruodžio 5 diena – SAVANORIŲ DIENA. Šiais mokslo metais gruodžio 3–7 d. klasės valandėlėse 1–4, 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniai diskutavo, kas yra savanorystė, dalijosi savo asmeninėmis savanorystės istorijomis. Dorinio ugdymo pamokose (mokytojai: A. Šidlauskienė, J. Biktimirovaitė, G. Bartašienė) 8, I–II gimnazijos klasių mokiniai aptarė temą  ,,Europos sąjungos vertybės: demokratija ir žmogaus teisės. Savanorystė Lietuvoje“, atliko kūrybinį darbą „Aš po 5 metų“.

Rusų kalbos mokytoja metodininkė Larisa Strižova, ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Snieguolė Imbrasienė, turinčios Erasmus+ programos patirties, pristatė šios programos galimybes II gimnazijos klasių mokiniams.

Gruodžio 5 d., Savanorių dieną, gimnazijoje vyko įvairių renginių, skirtų šiai dienai paminėti. Ia, Ib, Ic, Id, IIal, IIb, IIIa gimnazijos klasių mokiniai susitiko su šaule, IVb gimnazijos klasės mokine, Agne Stankevičiūte, generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos III kurso kariūnu Rolandu. Agnė papasakojo apie tai, ką reiškia būti savanore ir kaip ja tapti, o akademijos studentas įtaigiai gimnazistams nusakė, kokios yra studijos akademijoje, kokia yra kariūno kasdienybė ir kokios galimybės studijuoti Europos Sąjungoje. Taip pat šiame renginyje dalyvavo ir IIIb gimnazijos klasės mokinys, savanoris, Laurynas Šauklys ir jo bičiuliai, Nepriklausomybės kovų šaulių kuopos nariai, kurie mokiniams papasakojo, kaip tapti savanoriu.

Po 4 ir 5 pam. (per pertraukas) Ia. foje vyko gimnazijos mokinių SAVANORYSTĖS MUGĖ 2018, kurioje mokiniai pristatė savo savanorystės istorijas. Mokinių tarybos narė Nora susirinkusiems pristatė savanorystės idėją, kiti mugės dalyviai išsakė savo patirtis savanoriaudami renginiuose per Popiežiaus atvykimą, drauge su Skautų organizacija, ugniagesiais savanoriais, apie kurių veiklą galima daugiau pasiskaityti straipsnyje:

http://pagd.lrv.lt/lt/naujienos/prasmingos–pamokos–jaunimui–prevencines–zinios–ir–savisaugos–igudziai–padeda–isvengti–nelaimiu

IMG_5928 IMG_5932 IMG_5945
IMG_5919 IMG_5926 IMG_5922

Informaciją  parengė Daiva Briedienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lapkričio 30, 2018


DSCF3663Gimnazijos geografijos mokytojas dr. Virginijus Gerulaitis dalyvavo seminare Briuselyje

2018 m. lapkričio 20–21 dienomis Briuselyje vyko Europos Parlamento organizuotas seminaras „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės” (MEPA), kuris buvo skirtas mokyklų, puikiai dalyvavusių ir vykdžiusių projekto I etapą, mokytojams, vyresniesiems ambasadoriams.

Seminare, gimnazijos MEPA projekto darbo grupės sprendimu, dalyvavo ir mūsų gimnazijos geografijos mokytojas dr. Virginijus Gerulaitis, projekto vyresnysis ambasadorius.

Pasak mokytojo, seminaro tikslas – susipažinti su Europos Parlamento darbu, apžvelgti MEPA projekto veiklas, pasidalinti patirtimi su kolegomis iš kitų šalių. Seminaras prasidėjo susitikimu su Europos Parlamento ryšių tarnybos direktoriumi ir diskusija apie Europos Parlamento rinkimus, kurie vyks 2019 metais. Vėliau belgų nekomercinė organizacija „Europe House Ryckevelde” pristatė vieningos Europos ugdymui skirtas edukacines veiklas. Likusi pirmosios dienos dalis buvo skirta susitikimams su kitų šalių mokytojais. Jų metu bendrauta su Graikijos, Prancūzijos, Kroatijos, Suomijos, Portugalijos ir kitų šalių mokytojais.

Antroji seminaro diena prasidėjo diskusija „Europos Parlamento vaidmuo vieningos Europos kūrime”. Po to mokytojai susipažino su Europos Parlamentu, parlamentarų darbu, lankėsi Europos istorijos muziejuje.

DSCF3649

Informaciją parengė Daliutė Paškauskaitė, istorijos mokytoja metodininkė,
 MEPA projekto vyresnioji ambasadorė

Lapkričio 21, 2018

Dorinio ugdymo pamokų savaitė tarptautinei Tolerancijos dienai 2018 paminėti

20181116_1048462018 lapkričio 16 d. Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinėje gimnazijoje buvo minima tarptautinė Tolerancijos diena 2018. Jai paminėti gimnazijoje buvo skirta Dorinio ugdymo pamokų savaitė, kurios renginiai yra projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ įgyvendinimo veiklos.

Visą savaitę 1–4, 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniai per dorinio ugdymo pamokas (dorinio ugdymo mokytojai: J. Biktimirovaitė, A. Šidlauskienė, G. Bartašienė, V. Jankauskienė, S. Žukauskas, V. Baltuškonienė) diskutavo apie esmines Europos vertybines nuostatas: toleranciją, pagarbą žmogaus teisėms, lygias galimybes ir solidarumą. Klasės valandėlėse taip pat buvo kalbama apie toleranciją, atliekamos kūrybinės užduotys, analizuojančios pasaulio ir žmonių įvairovę.

Pilietinėje iniciatyvoje „Tolerancijos raktai atrakina širdis“, kuri vyko lapkričio 16 d. I aukšto fojė buvo eksponuojami gimnazijos 8 klasių mokinių sukurtų Tolerancijos raktų paroda (dorinio ugdymo mokytojos J. Biktimirovaitė ir A. Šidlauskienė, dailės mokytoja V. Kaplanovskienė) bei I gimnazijos klasių mokinių interaktyvi QR KODŲ SIENA (informacinių technologijų mokytoja V. Paukštė). Tai interaktyvi užduotis mokiniams, kad daugiau sužinotų apie toleranciją.

Ypač aktyviai, kūrybingai į Tolerancijos dienos paminėjimą bendradarbiaudami įsitraukė 1–4 klasių mokiniai. Per lietuvių kalbos pamokas skaitė ir analizavo kūrinio „Superherojų vadovas“ ištrauką (Šiaurės šalių bibliotekų savaitės tekstas apie patyčias, toleranciją), per klasės valandėles gilinosi, kodėl svarbi tolerancijos diena, žiūrėjo ir aptarė filmus, o per dailės pamokas piešė plakatus bei gamino tolerancijos raktus.

Programa „Tolerancijos raktai 2018“

20181116_115208 20181116_104357 20181116_104622
20181116_104706 20181116_104846 20181116_125442

Informaciją parengė Aušra Šidlauskienė,
dorinio ugdymo mokytoja metodininkė

 

Rugsėjo 4, 2018

Gimnazija – tarp geriausių MEPA projekto dalyvių!

IMG_5700Vasaros pradžioje gimnaziją pasiekė puiki žinia – mūsų gimnazija tapo  MOKYKLA – EUROPOS PARLAMENTO AMBASADORE.

Europos Parlamento biuras Lietuvoje už dalyvavimą projekte ir puikius rezultatus gimnazijai įteikė atminimo lentelę, o mokytojus, vyresniuosius ambasadorius, ir mokinius, jaunesniuosius ambasadorius, apdovanojo diplomais ir pakvietė 2018-2019 mokslo metais vieną mokytoją ir  4 mokinius dalyvauti renginiuose, kurie vyks Briuselyje, Europos Parlamente.

Su puikiais rezultatais mokinius ir mokytojus rugsėjo 3 dieną gimnazijos bendruomenės šventėje sveikino gimnazijos direktorė Kristina Gudelienė ir gimnazijos Tarybos pirmininkas, gimnazijos garbės pilietis Artūras Paulauskas.

Mūsų gimnazija šį projektą vykdys ir šiais, 2018-2019, mokslo metais – dalyvaus jo antrajame etape.

Daugiau apie projekto rezultatus: http://www.europarl.europa.eu/lithuania/lt/j%C5%ABs%C5%B3-paslaugoms/%C4%AFsp%C5%ABdingi-mepa-projekto-rezultatai

IMG_5696 IMG_5699

Informaciją parengė Daiva Briedienė,
direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui,
MEPA projekto koordinatorė

 

Gegužės 31, 2018

Gimnazijos organizuoti Europos dienos renginiai svetainėje EUROPOS DIENA LIETUVOJE

ESMūsų gimnazijos organizuoti Europos dienos 2018 renginiai: žinių turgus „Pažink Europos valstybes“, „Europos žinovų“ konkursas, orientacinis žaidimas „Atrask Europą“ – skelbiami informacinėje svetainėje EUROPOS DIENA LIETUVOJE drauge su šalyje organizuotais renginiais. Svetainės adresas: http://www.europosdiena.lt/

Daiva Briedienė,
direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui

Gegužės 12, 2018

Orientaciniu žaidimu „Atrask Europą“ užbaigta EUROPOS SAVAITĖ 2018

IMG_4826Gegužės 11 d. gimnazijoje vykusioje EUROPOS SAVAITĖJE Mokinių taryba pasiūlė mokiniams dalyvauti orientaciniame žaidime „Atrask Europą“.

Gimnazistai I aukšte įkūrė informacinį centrą, kuriame kiekvienas dalyvis turėjo pasiimti žaidimo žemėlapį. Po to dalyviai ieškojo pažymėtų gimnazijoje ir kieme išdėstytų punktų: Europos žmonės, Europos kultūra, Europos valiuta, Europos kalbos, Europos vėliavos. Juose žaidimo dalyviai turėjo atlikti užduotis, kurias parengė projekto Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės jaunesnieji ambasadoriai.

Dalyviams, surinkusiems 3-5 įvertinimus, informaciniame centre buvo įteikti organizatorių prizai.

IMG_4822 IMG_4827 IMG_4831
IMG_4833 IMG_4834 IMG_4836
IMG_4837 IMG_4848 IMG_4839
IMG_4821 IMG_4841 IMG_4840
IMG_4854 IMG_4860 IMG_4838

Virginijus Gerulaitis, geografijos mokytojas metodininkas,

 projekto ,,Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ vyresnysis ambasadorius

Gegužės 11, 2018

Europos žinovų konkurso rezultatai

IMG_4811EUROPOS SAVAITĘ , gegužės 10 d., gimnazijoje vyko Europos žinovų konkursas, kuriame dalyvavo 5-7, 8-II gimnazijos klasių komandos. Konkursą organizavo gimnazijos Mokinių taryba, o užduotis (Kahoot programėlėje testą) parengė jaunesnieji projekto Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės (MEPA) jaunesnieji ambasadoriai: Andrius Žukauskas (Ial gimnazijos kl.), Nora Navardauskaitė (Ial gimnazijos kl.), Orestas Gaivenis (Ial gimnazijos kl.), Gustas Akstinas (Ial gimnazijos kl.), Adomas Jonavičius (Ib gimnazijos kl.). Jiems padėjo istorijos mokytoja metodininkė Daliutė Paškauskaitė, projekto vyresnioji ambasadorė.

Pirmiausia varžėsi 5-7 klasių 12 komandos (60 mokinių). Šio konkurso rezultatai: I vieta – 6c klasė, II vieta – 7al klasė, III vieta – 5bl klasė, IV vieta – 6d klasė, V vieta – 6al klasė. 8-II gimnazijos klasių konkurse dalyvavo 7 komandos (35 mokiniai). Konkurso laureatai: I vieta – IIb gimnazijos klasė, II vieta – 8b klasė, III vieta – 8al klasė, IV vieta – III al gimnazijos klasė, V vieta – Ib gimnazijos klasė. Sveikiname komandas ir dėkojame klasių seniūnams bei klasių vadovams už komandų subūrimą ir puikų pasirengimą konkursui.

Šį testą apie Europos Sąjungą galima atlikti individualiai ir su grupe. Tik pirmiausia reikėtų užsiregistruoti „Kahoot“ progamėlėje. Ją galima rasti adresu: https://play.kahoot.it/#/k/2646e9d7-9a82-4bee-b0bf-1af546403fa5, registracijos el. paštas: mepakahoot@gmail.com, slaptažodis: kahootmepa555.

Konkurso organizatoriai pakvietė ir Fabijoniškių bendruomenę pasitikrinti žinias apie Europos Sąjungą (žr. http://www.fabijoniskiubendruomene.lt/naujienos/gimnazistai-kviecia-fabijoniskiu-bendruomene-pamineti-europos-diena/)  IMG_4810

Vaida Paukštė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė,
MEPA projekto vyresnioji ambasadorė

Gegužės 11, 2018

EUROPOS SAVAITĖJE 2018 pristatyta euro istorija

IMG_4790EUROPOS SAVAITĖJE 2018 gegužės 10 d. I ir II gimnazijos klasių mokiniams vyko netradicinė ekonomikos pamoka – euro – Europos Sąjungos valiutos – pristatymas. Pamoką organizavo matematikos mokytoja metodininkė Daina Urbonienė.

Pamokoje mokytoja visų pirma mokiniams priminė euro susikūrimo ir jo įvedimo Lietuvoje istoriją bei supažindino su įvairių Europos Sąjungos šalių euro monetomis. Mokytoja atkreipė dėmesį į kai kurių monetų išskirtines savybes, pateikė pavyzdžių.

Po renginio mokiniai, besidomintys numizmatika, galėjo atidžiau apžiūrėti euro monetų pavydžių, diskutuoti.

IMG_4791 IMG_4789 IMG_4797
 IMG_4799  IMG_4792

Miroslavas Lakutijevskis,
direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

Gegužės 10, 2018

Žinių turguje klasių komandos pristatė Europos Sąjungos valstybes

IMG_4739EUROPOS DIENĄ, gegužės 9 d., gimnazijos mokiniai paminėjo neįprastai. Per 3,4,5 pertraukas gimnazijoje vyko žinių turgus „Pažink Europos valstybes“. Renginyje aktyviai dalyvavo 20 klasių kolektyvų.

Rengdamiesi šiai dienai 5-8, 9-11 klasių seniūnai iš anksto pasirinko Europos Sąjungos šalį, kurią turės pristatyti gimnazijos bendruomenei. Pirmiausia klasių komandos surinko medžiagą, po to parengė šalių pristatymo plakatus, apsitarė, kokiais aspektais galėtų būti pristatyta pasirinkta šalis.

Vėliau, gegužės 9 d., klasės įsirengė šalies pristatymo erdves. Jose per pertraukas galėjo apsilankyti kitų klasių mokiniai. Šalies erdvėje lankytojams mokiniai – gidai pasirinktu aspektu pristatė šalį, pasiūlė atlikti įvairių užduočių: kryžiažodžių, žaidimų, paragauti mokinių pagamintų šalies tradicinių skanėstų, nusifotografuoti su šalies įžymybėmis.

Vėliau klasių seniūnai Mokinių tarybai, projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ jaunesniesiems ambasadoriams, pateikė lankytojų žurnalus. Kiekvienos šalies stendą aplankė ir mini pamokose dalyvavo apie 50 lankytojų. Ypač smalsūs buvo 1-4 klasių mokiniai. Šis renginys gimnazijos mokinių ir mokytojų bendruomenei suteikė galimybę giliau pažinti ne tik Europos Sąjungos šalis, bet ir sustiprino gimnazijos mokinių ir mokytojų bendruomenę.

Klasių parengti plakatai eksponuojami naujai įrengtoje kūrybinių darbų eksponavimo erdvėje, II aukšto koridoriuje, prieš matematikos ir informatikos kabinetus.

IMG_4782 IMG_4779 IMG_4778
IMG_4774 IMG_4766 IMG_4761
IMG_4773 IMG_4771 IMG_4768
IMG_4770 IMG_4764 IMG_4762
IMG_4756 IMG_4756 IMG_4760
IMG_4758 IMG_4755 IMG_4748
IMG_4750 IMG_4753 IMG_4754
IMG_4733 IMG_4745 IMG_4746
IMG_4739 IMG_4736 IMG_4740
IMG_4738 IMG_4742 IMG_4741

Daiva Briedienė,
direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui

Gegužės 8, 2018

Kūrybinės dirbtuvės „Pasidaryk ES vėliavą!”

IMG_4726Gimnazijos 1-4 klasių mokiniai EUROPOS SAVAITĘ 2018 pradėjo gegužės 7 d. pasaulio pažinimo pamokose aptardami Europos Sąjungos šalis, jų simbolius. Kūrybinėse dirbtuvėse „Pasidaryk ES vėliavą!” kiekvienas mokinys susikūrė po dvi vėliavėles: Europos Sąjungos ir pasirinktos šalies. Kuriant Europos Sąjungos vėliavėlę labai svarbu buvo ir suskaičiuoti žvaigždutes, ir jas pažymėti vidury. Kai žvaigždutės buvo nupieštos ir apvedžiotos mėlynai, mokiniai ėmėsi tapyti vėliavėlės foną. Antrąją pamokos dalį mokiniai piešė jau pasirinktą šalies vėliavėlę. Nupieštoms vėliavėlėms pritvirtinę kotelius, mokiniai surengė kūrybinių darbų parodą.

IMG_4728 IMG_4727
IMG_4723 IMG_4718
IMG_4722 IMG_4731

Rimanta Baronienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Gegužės 4, 2018

Europos savaitė 2018

Gimnazijoje 2018 m. gegužės 7-11 d. vyks Europos savaitė 2018. Kiekvieną dieną gimnazijoje mokiniai ir mokytojai gilinsis į Europos istoriją, dabartį ir ateities perspektyvas, susipažins su Europos Sąjungos Parlamentu bei šalimis. Aktyviai mokiniai įsitrauks ir į renginius, organizuojamus Vilniaus mieste. Europos Savaitės renginiai – projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ dalis.

Europos savaitės 2018 programa

Sausio 17, 2018

 Nauja informacinė medžiaga projekto „Mokykla – Europos Parlamento ambasadorė“ veikloms įgyvendinti

IMG_3683Gauta nauja medžiaga projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ veikloms įgyvendinti. Ją galima rasti gimnazijos Informaciniame Europos Parlamento centre, kuris yra skaitykloje ir kuriame kaupiami su ES ir Europos Parlamento tematika susiję leidiniai ir informacijos šaltiniai.
Pasinaudoję leidiniais vyresnieji, jaunesnieji projekto ambasadoriai, gimnazijos bendruomenė galės giliau pažinti Europos galimybes, Parlamento vaidmenį Europos demokratijoje.

IMG_3680 IMG_3679 IMG_3678

Sigita Pečkaitienė,
gimnazijos bibliotekos vedėja

   

Sausio 16, 2018

Projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ mokytojai mokosi

IMG_3698Vienas iš „Mokyklų – Europos Parlamento ambasadorių“ projekto elementų – mokomieji seminarai, kurie suteikia į projekte dalyvaujantiems mokytojams daugiau žinių tam tikromis ES temomis. Mūsų gimnazijos į projektą įsitraukę mokytojai aktyviai dalyvauja siūlomuose seminaruose,  tobulina savo kvalifikaciją bei dalijasi gerąja patirtimi su šalies mokyklų mokytojais.

Įvadinis šios programos seminaras vyko 2017 m. spalio 10 d. Vilniuje, Europos namų konferencijų salėje. Drauge su 30 šalies mokyklų mokytojais šiame seminare dalyvavo mūsų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Daiva Briedienė ir istorijos mokytoja metodininkė Daliutė Paškauskaitė. Dalyviai buvo susipažindinti su 2017-2018 m.m. vyksiančio MEPA projekto turiniu, reikalavimais ir suteikiamomis galimybėmis. Mūsų gimnazijos mokytojai darbo grupėse metu galėjo dalytis ir gerąja pedagogine patirtimi.

2017 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje organizavo mokomąjį seminarą apie žmogaus teises, į kurį kviečiami 2017–2018 mokslo metų projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ dalyviai (MEPA vyresnieji projekto ambasadoriai). Jame mūsų gimnazijai atstovavo istorijos mokytoja metodininkė Daliutė Paškauskaitė. Seminaro metu buvo kalbama apie žmogaus teisių sampratą, istorinę raidą, Lietuvos piliečių suvokimą apie žmogaus teises, Europos Sąjungos vaidmenį kovoje už žmogaus teises pasaulyje. Renginio dalyviai pasidalijo įžvalgomis, kaip įgyvendinti projekto modulius, susijusius su seminare analizuojama tema.

Geografijos mokytojas metodininkas Virginijus Gerulaitis 2018 m. sausio 10 d. dalyvavo mokomajame seminare, kuriame buvo apžvelgta kelios aktualios ES temos: ES biudžetas, ES saugumo ir gynybos politika ir mažų šalių dalyvavimą joje, lyčių lygybę ir moters dieną.

Gimnazijos mokytojai seminaruose įgytas dalykines kompetencijas pristatys ir pateiks siūlymus dėl projekto veiklų vykdymo artimiausiame gimnazijos MEPA vyresniųjų ir jaunųjų projekto ambasadorių pasitarime.

IMG_2905
IMG_3699 IMG_2906

 

Daiva Briedienė, direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui

 

   

Sausio 16, 2018

Jaunųjų, projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“, ambasadorių išvyka

IMG_51202018 m. sausio 12 d. projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ jaunieji ambasadoriai vyko į EUROPOS INFORMACIJOS CENTRĄ, kuris yra įsikūręs Vilniuje, Vilniaus gatvės pradžioje (Gedimino pr.16). Šios išvykos tikslas – susipažinti su Centro galimybėmis ir Europos Parlamento aktualijomis. Kiekvienas ambasadorius siekė susirasti kuo daugiau informacijos apie savo kuruojamą sritį. Mokiniai ne tik susipažino su naujausiais Europos Komisijos leidiniais rūpimais klausimais, bet juos galėjo nemokamai gauti ir asmeniškai. Taip pat kai kurie pasinaudojo galimybe mėnesiui pasiimti Centro bibliotekos knygas. Šioje išvykoje jauniesiems ambasadoriams buvo gera proga aptarti ir projekto įgyvendinimo klausimus. Išvyką inicijavo Urtė Kasnikauskaitė, IIIal gimnazijos mokinė, projekto jaunoji ambasadorė.

IMG_5121 IMG_5122 IMG_5124 IMG_5125
IMG_5128 IMG_5129 IMG_5131 IMG_5132

Europos Komisijos leidinių įvairiomis aktualijomis galima rasti ir parsisiųsti interneto adresu http://europa.eu/pol/index_lt.hm

Daugiau apie EUROPOS INFORMACIJOS CENTRĄ: https://ec.europa.eu/lithuania/Informacijos%20centras_lt

Daiva Briedienė,
direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui

 

gruodžio 13, 2017

Savanorių dienos 2017 paminėjimo renginiai

SavanorysteGruodžio 5 d. gimnazijoje vyko Savanorių dienos paminėjimo renginiai – gimnazijos vykdomo  projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ veiklos.

Dorinio ugdymo pamokose 8,9,10 klasių mokiniai gilinosi į temą „Europos sąjungos vertybės: demokratija ir žmogaus teisės. Savanorystė Lietuvoje“, atliko kūrybinį darbą „Aš po 5 metų“. Veiklas organizavo dorinio ugdymo mokytojos: A.Šidlauskienė, J.Biktimirovaitė, V.Baltuškonienė, G.Bartašienė.

Gruodžio 5 d. 10, 11ir 12 klasių mokiniams mokytojai, Erasmus+ programos dalyviai, Miroslavas Lakutijevskis, informatikos mokytojas metodininkas, Larisa Strižova, rusų kalbos mokytoja metodininkė, Snieguolė Imbrasienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, pristatė Erasmus+ programą. Pamokose buvo akcentuojama, kad Erasmus+ – tai ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto rėmimo Europoje programa, suteikianti europiečiams galimybę mokytis, stažuotis, įgyti patirties ir savanoriauti.

Savanorystės idėjas gimnazijoje skleidė ir projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ jaunieji ambasadoriai: Nora Navardauskaitė, 9al klasė, Andrius Žukauskas, 9al klasė, Gustas Akstinas, 9al klasė, Karolina Kavoliūtė, 9al klasė. Jie 8-9 klasių mokiniams organizavo pamokas tema „Savanorystė Lietuvoje. Pratybos Klasės savanorystės istorija“. Pamokose mokiniai pasidalijo savo patirtimi ir sukūrė klasės savanorystės istoriją. Medžiagą pamokai parengė jaunoji ambasadorė Nora Navardauskaitė, 9al gimnazijos klasė. Ambasadoriams pamokas padėjo organizuoti mokytojai D.Basijokienė, V.Garliauskas, L.Leonavičienė, D.Jarmalienė, V.Baltuškonienė

Gruodžio 4-8 d. klasės valandėlėse 1-4, 5-8, 9-12 klasių mokiniai su klasės vadovais aptarė temas: „Savanorystė – pasirengimas profesijai“, „Mano savanorystės istorija“, „Savanorystės mugė“. 

IMG_3317 IMG_3321

Informaciją  parengė Daiva Briedienė,
 direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui

 

gruodžio 7, 2017

Gimnazijos skaitykloje įsteigtas ES informacijos centras

IMG_3331Mūsų gimnazijos skaitykloje gruodžio 5 d., Savanorių dieną, įsteigtas Europos sąjungos informacijos centras, skirtas moksleiviams ir mokytojams. Informacijos centre pateikiami ir bus kaupiami su ES ir Europos Parlamento tematika susiję leidiniai ir informacijos šaltiniai. Čia leidinių ras ir jauniausieji, ir vyriausieji gimnazijos mokiniai. Taip pat bus kaupiama medžiaga visiems penkiems pamokų moduliams:

 • 1 modulis. Nuo tautos susirinkimo iki Europos Parlamento;
 • 2 modulis. Kaip veikia ES. Politikos sritys, institucijos, sprendimų priėmimas;
 • 3 modulis. Europos sąjungos vertybės;
 • 4 modulis. Euras – bendroji Europos valiuta;
 • 5 modulis. Europos ateities vizija.

Centrą apipavidalino dailės vyresnioji mokytoja Vilma Kaplanovskienė, o medžiagą pateikė istorijos mokytoja metodininkė Daliutė Paškauskaitė. 

IMG_3332 IMG_3334 IMG_3333 IMG_3335

Informaciją parengė
Sigita Pečkaitienė, gimnazijos bibliotekos vedėja

gruodžio 7, 2017

 Tolerancijos diena 2017

IMG_31372017 lapkričio 16 d. Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinėje gimnazijoje buvo minima tarptautinė Tolerancijos diena. Šios dienos renginiai – projekto ,,Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ įgyvendinimo veiklos.
Visą savaitę vyko dorinio ugdymo pamokos „ES vertybės: demokratija ir žmogaus teisės“. Jose mokiniai ir mokytojai diskutavo apie tai, kad demokratija, pagarba kitokiems ir tolerancija, pagarba žmogaus teisėms, daugiakalbystė ir kultūrų įvairovė, lygios galimybės ir solidarumas yra esminės Europos vertybinės nuostatos. Klasės  valandėlėse taip pat buvo kalbama apie toleranciją, atliekamos kūrybinės užduotys, įrodančios pasaulio ir žmonių įvairovę.

Ypač aktyviai, kūrybingai į Tolerancijos dienos paminėjimą bendradarbiaudami įsitraukė 8–tų ir I-ų gimnazijos klasių mokiniai. Aštuntokai, vadovaujami dailės mokytojos Vilmos Kaplanovskienės, gamino atspindinčias emocijas kaukes, kurias sumaniai savo pristatyme panaudojo Ia, Ib, Ic gimnazinių klasių mokiniai.

Mini akciją – pokalbį „Jaučiu toleranciją…“ organizavusios dorinio ugdymo mokytojos Aušra Šidlauskienė ir Jurgita Biktimirovaitė kartu su Ia, Ib, Ic gimnazijos klasių mokiniais supažindino jaunesniųjų klasių (4, 7, 8, 9) mokinius su tuo, ką jaučia, išgyvena netoleruojamas žmogus. Po pristatymo vyko pokalbis apie tolerancijos – netolerancijos emocijas. Mokiniai svarstė, kas yra tolerancija, aktyviai įsitraukė į pilietinę akciją Ištiesk tolerancijos ranką: savus apibendrinimus fiksavo lapuose, piešė savo rankas ir užrašė mintis apie tolerancijos svarbą nupieštuose delnuose. Kūrybiniai darbai buvo eksponuojami gimnazijos koridoriuose.

IMG_3144 IMG_3142 IMG_3138 IMG_3146

Informaciją parengė Aušra Šidlauskienė, dorinio ugdymo mokytoja metodininkė,
Daiva Briedienė, direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui

gruodžio 7, 2017

Mūsų gimnazija dalyvauja projekte „MOKYKLOS – EUROPOS PARLAMENTO AMBASADORĖS“

Mūsų gimnazija yra pakviesta dalyvauti projekte „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“. Šio projekto tikslas – skatinti aktyvų jaunimo domėjimąsi Europos Sąjungos sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento vaidmeniu Europos demokratijoje.

Vykdydama projekto veiklas mūsų gimnazija sieks tapti Europos Parlamento ambasadore.

Į šį projektą 2017-2018 mokslo metais be mūsų gimnazijos užsiregistravo dalyvauti apie 90 šalies gimnazijų ir profesinio ugdymo įstaigų. Norėdamos atitikti projekto reikalavimus ir tapti „Mokyklomis – Europos Parlamento ambasadorėmis“, dalyvaujančios įstaigos turi įsteigti savo įstaigoje ES informacijos centrą, organizuoti mažiausiai 20 pamokų nurodytomis temomis, pasinaudoti projekto mokomąja medžiaga bei surengti Europos dienos šventę.

Dalyviai taip pat kviečiami organizuoti papildomus renginius su ES teisėkūra ir Europos Parlamento darbu susijusiomis temomis, įtraukti į projekto veiklas kuo didesnę auditoriją ir skleisti žinias apie projektą savo tinklalapyje, socialiniuose tinkluose ir kitais kanalais. Mokytojai, įsitraukę į projekto veiklas, tampa vyresniaisiais ambasadoriais, o gimnazistai – jaunesniaisiais ambasadoriais.

Geriausiai projekto metu pasirodžiusios mokyklos turės galimybę dalyvauti specialiuose MEPA Euroscola renginiuose Strasbūre, mokytojų seminaruose Briuselyje. Projekto rezultatai paaiškės mokslo metų pabaigoje.

Daugiau apie projektą:  http://www.europarl.europa.eu/lithuania/lt/j%C5%ABs%C5%B3-paslaugoms/prasideda-projektas-mokyklos-europos-parlamento-ambasador%C4%97s

Informaciją parengė Daiva Briedienė,
direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneriai