Prevencinė veikla

 

 

OlweusVILNIAUS ABRAOMO KULVIEČIO KLASIKINĖ GIMNAZIJA

DALYVAUJA OLWEUS PATYČIŲ IR SMURTO PREVENCIJOS PROGRAMOJE

Programos tikslas

          Olweus patyčių ir smurto prevencijos programos tikslas: geresnė atmosfera mokykloje, ramesni, mažiau agresyvūs mokiniai bei saugesnė aplinka labiau pažeidžiamiems mokiniams.
 

Kas yra patyčios?

          Nuolatinis fizinės ir psichologinės jėgos panaudojimas, sąmoningai siekiant sužeisti ar įskaudinti kitą asmenį, kuris negali savęs apsiginti.
Trys elgesio kriterijai:
1. Agresyvus – tyčinis, ketinant užgauti ar įskaudinti.
2. Pasikartojantis – 2-3 kartus per mėnesį ar dažniau, tęsiasi ilgą laiką.
3. Jėgos persvara – skriaudėjas psichologiškai ar fiziškai stipresnis ir skriaudžiamasis negali apsiginti.

Olweus programos patirtis pasaulyje

 • Sukurta Skandinavijoje profesoriaus Dan Olweus.
  • Paremta daugiau nei 35 metus trunkančiais tyrimais.
  • Įgyvendinama ne tik Norvegijoje, bet ir visame pasaulyje – Airijoje, Anglijoje, Australijoje, Japonijoje, JAV, Olandijoje, Švedijoje, Vokietijoje.
  • Pasaulyje pripažinta kaip efektyvi patyčių mažinimo programa.
  • Programos įvertinimai rodo, kad po 1,5 metų Norvegijoje  Programoje dalyvaujančiose mokyklose  sumažėjo:
 1. Patyčių mastas.
  2. Mokinių muštynės, vogimas, chuliganiškas elgesys.
  3. Pagerėjo tvarka klasėse.
  4. Pasikeitė požiūris į mokyklą.

Patyčių pasėkmės 

Kad būtų aiškios didžiulės ilgalaikės pasekmės:
          1. Aukoms: pažeminimas, depresija, baimė, savęs nuvertinimas, mokyklos nelankymas, mintys apie savižudybę, smurtinės reakcijos.
          2. Skriaudėjams: neretai tampa nusikaltėliais – vagia, chuliganiškai elgiasi, vartoja alkoholį.
          3. Mokyklos sistemai: prarasta garbė ir pasitikėjimas, psichologinė atmosfera tampa agresyvi ir nesaugi.

Reikalinga ilgalaikė programa, kuri įtrauktų visą mokyklos bendruomenę, ne vien mokytojus. Programa, kuri būtų taikoma visiems mokiniams, ne tik tiems, kurie patiria patyčias.

Taisyklės, nukreiptos prieš patyčias

 1. Mes nesityčiosime iš kitų.
  2. Mes stengsimės padėti tiems mokiniams, iš kurių tyčiojasi kiti.
  3. Mes stengsimės bendrauti su tais, kuriuos atstumia kiti.
  4. Jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje ir/arba namuose.

Olweus programa gimnazijoje

 • 2008 m. pradėta įgyvendinta Olweus patyčių prevencinė programa.
 • Veiklos (priemonės), skirtos daugiausia suaugusiems (mokyklos personalas supažindinamas su programa):
 • Sudarytas Organizacinis programos koordinavimo komitetas (OPKK). Mokykloje organizuojami koordinacinio komiteto posėdžiai, kuriuose aptariami programos vykdymo uždaviniai, tikslai bei veikla.
 • Mokymosi ir supervizijų grupių (MSG) susirinkimai (kas antrą savaitę organizuojami pusantros valandos užsiėmimai ir jų metu aptariamos teorinės bei praktinės prevencinės priemonės).
 • Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija – atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.
 • Mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų patyčių, gerėtų mokinių tarpusavio santykiai (organizuojamas mokykloje suaugusiųjų budėjimas, sudaromas budėjimo grafikas).
 • Mokykloje yra susitarta dėl nepriimtino elgesio teisingų ir tvirtų ribų: vedamos klasės valandėlės, nustatytos mokyklos ir klasės elgesio taisyklės.
 • Sukurtos ir pristatytos mokyklos bendruomenei, mokiniams bei jų tėvams “Nuobaudų kopėčios”.
 • Vykdoma 3-10 klasių mokinių apklausa ir jos rezultatų pristatymas bendruomenei.

NUOBAUDŲ KOPĖTĖLĖS

 

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) planas 2020 –2021 m. m.

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) planas 2019 –2020 m. m.

 

 

Krizių valdymo priemonių planas 2015-2016 m. m.

Akcija „Savaitė be patyčių“ 

Kovo 26, 2018

20180327_121103Š. m. kovo 19 –25 dienomis gimnazija dalyvavo  „Savaitė be patyčių“ akcijoje.  Buvo organizuojamos prevencinės pamokėlės „Nedaryk kitam to, ko nenorėtum, kad tau darytų”,   Pokalbiai – diskusijos klasėse   „Aš padedu, o nesityčioju…”.  Klasių valandėlių metu vyko kūrybinių darbų rengimas „Pagarbių santykių pica, kuria malonu dalintis”. 

Vyresnių klasių mokiniai aktyviai diskutavo prevencinėse paskaitose „Patyčios žiniasklaidoje. Kritinis mąstymas”, „Internetinės patyčios”, kurias organizavo dorinio ugdymo mokytojos  A. Šidlauskienė, J. Biktimirovaitė, V. Baltuškonienė, G. Bartašienė.

Mokinių tarybos nariai dalinosi patirtimi su pradinių, penktų klasių mokiniais siekdami užkirsti kelią patyčioms ir smurtui bendruomenėje.

 20180322_130848  20180321_095337  20180323_113118
5BL 20180420_141437 20180327_121225
  20180323_113402

Socialinė pedagogė Gintarė Bartašienė.

 

 

Partneriai