Ugdymo proceso organizavimas Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinėje gimnazijoje ekstremalios padėties metu nuo rugsėjo 14 d.

 

  • Visoms – pradinio, pagrindinio ir vidurinio – ugdymo programoms įgyvendinti gimnazija skiria tiek pamokų, kiek numatyta Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos 2020-2021 m. m. ugdymo plane.
  • Nuo rugsėjo 14 d. pamokos visoms klasėms prasideda 8.00 val.
  • 5-8 klasėms,  I ir II gimnazijos klasėms ugdymo procesas organizuojamas taikant rotacijos principą: dvi savaites mokomasi kontaktiniu būdu (pamokos vyksta gimnazijoje), vieną savaitę – nuotoliniu (namuose, su mokytojais bendraujant per Tamo dienyną ir Microsof Office 365 platformą.
  • Kai lauke palankios oro sąlygos, kontaktinės fizinio ugdymo ir kai kurios kitos pamokos organizuojamos gimnazijos teritorijoje.
  • Dalykines konsultacijas mokytojai teikia nuotoliniu būdu, ne vėliau kaip prieš dieną apie būsimą nuotolinę konsultaciją mokinius papildomai informuodami per Tamo dienyną.

 

Ugdymo proceso organizavimas_nuo rugsėjo 14 d. (skaityti visą dokumentą)

 

Partneriai