Ugdymas karjerai

2012 m. startavęs projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, skirtas mokinių profesiniam informavimui/ orientavimui, mokinių ugdymui karjerai tęsis ir šiais 2014-2015 mokslo metais, tačiau šiame etape ypatingas dėmesys bus telkiamas į tai, jog kuo daugiau mokinių iš arčiau pažintų ir išbandytų juos dominančias profesijas, specialybes, veiklas.

Profesinio veiklinimo formos:

 • Pažintiniai vizitai. Susitikimai su skirtingų profesijų atstovais jų darbo vietoje, mokinių grupės išvykos į įmones, įstaigas, organizacijas.
 • Patyriminiai vizitai. Mokinių grupelės išvykos į įmones, įstaigas, organizacijas, kurių metu ne ilgiau kaip vieną dieną mokiniai susipažįsta su tam tikra profesija.
 • Intensyvus profesinis veiklinimas. Praktika, darbas pagal sutartį, su profesine veikla susiję neformaliojo švietimo užsiėmimai ir panašios formos, kai mokinys ilgiau nei dvi dienas tiesiogiai dalyvauja kokios nors įmonės, įstaigos, organizacijos veikloje.

 Mūsų mokykloje vykdomo ugdymo karjerai projekto tikslas:

Asmenybės, suvokiančios savęs pažinimo svarbą, ieškančios labiausiai lūkesčius atitinkančio ugdymosi kelio baigus mokyklą ir visa tai siejančios su profesiniu pasauliu, ugdymas.

 Projekto veiklos kryptys:

 • Koordinuoti klasės vadovų veiklą.
 • Organizuoti mokinių susitikimus su skirtingų profesijų atstovais.
 • Asmeninės konsultacijos tiek su mokiniais, tiek su jų tėvais.
 • Pristatyti Lietuvos profesines mokyklas, kolegijas, universitetus ir stojimo į juos tvarką.
 • Pateikti aktualią darbo rinkos tendencijas atspindinčią informaciją.
 • Informuoti apie Lietuvoje vykstančius renginius, skirtus ugdymui karjerai.
 • Organizuoti karjeros planų pildymą.
 • Įmonėse organizuoti mokinių pažintinius ir patyriminius vizitus bei intensyvų profesinį veiklinimą.
 • Skatinti tėvus aktyviai dalyvauti pristatant savas profesijas.
 • Organizuoti susitikimus su buvusiais mokyklos mokiniais.
 • Organizuoti karjeros dienas.

Už projekto įgyvendinimą mokykloje atsakingas istorijos vyr. mokytojas Deividas Krėpšta.
Individualių konsultacijų laikas: pirmadieniais nuo 14 iki 15 val. (Lietuvių 1 kab.)

Konsultacijų metu:

 • Mokysimės susikurti karjeros planą (su savimi turėti formą);
 • Išskirsime svarbiausius karjeros planavimo žingsnius;
 • Teikiama informacija apie priėmimo sąlygas į profesines mokyklas, kolegijas ir universitetus;
 • Per pokalbius ir testus pagalba sieksime nustatyti jūsų asmenybės tipą ir jai tinkančias profesijas.

Naudingos nuorodos

Partneriai