Scenos ir estrados meno studija „Žodžio judesys“

Vadovės Vilijos Niauronytės įgytas išsilavinimas (VU lietuvių kalba su klasikinės filologijos specializacija ir Maskvos GITIS estrados ir muzikinio teatro režisūra) leido sukurti Lietuvoje vienintelę estrados žodininkų studiją. Ją lankantys mokiniai gali įgyti bendruosius aktorystės pagrindus, išmokti veikti tuščioje bet kokio dydžio erdvėje (nuo Siemens arenos iki scenai nepritaikytos ankštos muziejaus, bibliotekos patalpos ar auditorijos), įvaldyti sakytinę kalbą, geriau suvokti ir publikai perteikti vertingus literatūros kūrinius; ŽJ jaunuoliai vaidina  skečus, reprizas, pavieniui ir ansambliu skaito mokyklinę programą papildančius gerus kūrinius, per keletą metų įvaldo konferansą, mėgina perprasti režisūros elementus.

Per 10 veiklos metų ŽJ dalyvavo visuose penkiuose Pilies festivaliuose, beveik kasmet – teatrų festivalyje Du sparnai, įvairiuose Vilniaus universiteto, Lietuvos klasikų asociacijos, Lietuvių kalbos draugijos, Lietuvių kalbos ir tautosakos instituto, bibliotekų, muziejų, savo ir kitų mokyklų renginiuose. Vienuose jų dalyvaujame su savo programa, kitiems specialiai sukuriame tinkamo žanro, reikalingos apimties spektaklį ar numerį renginiui naudinga tema, kartais, be viso kito, imamės scenarijaus ir konferanso.

 

Žymesni darbai:

2006: skaitovo darbas – Jono Biliūno aps. Joniukas ištrauka, Adomo Mickevičiaus draminė poema Vėlinės (II d., VU), Mokytojų dienos minėjimo Siemens arenoje konferansas, Kalėdų misterija mokykloje; commedia dell`arte stiliaus improvizacinės scenelės įvairiose erdvėse I Pilies festivalio metu.

2007: komedija commedia dell`arte stiliumi Kad jį, tą gėrimą! (II Pilies festivalis), trijų dalių dainų programa Jas atpučia vėjas, dainuojamosios poezijos festivalis (šv. Kotrynos bažnyčioje; abu – su muzikos vadovu Alvydu Jegelevičiumi), skaitovo darbas – Donelaičio Metų ištrauka, Kalėdų misterija mokykloje;

2008: literatūros miniatiūrų spektaklis Kelionė Į (pagal Juozo Erlicko kūrinius), Šešėliai tepareiškia šviesą (LLTI), Erazmo Roterdamiečio Pagiriamasis žodis kvailybei (III Pilies festivalis), Nakties skaitymai Zarasų viešojoje bibliotekoje, respublikinė mokinių konferencija Abraomo Kulviečio šviesa, filmas Lietuvoje: vardo tūkstantmečiui;

2009: poezijos spektaklis iš Petro Roizijaus eilių Po aukštu šiaurės žvaigždynu, nežinomo XVI ispanų autoriaus apysakos Lasariljas tormesietis inscenizacija, Martyno Žagelio Mirties, žmogaus ir šviesiausiosios mirusios vaivadienės draminis pokalbis; kompozicija Iš Lietuvos Baroko meilės lyrikos; mini komedija iš Kalderono sonetų (IV Pilies festivalio metu, Kražių kolegijoje ir kitur);

2010: koncertas mokyklos dešimtmečiui Kelsim iškelsim tave, meninė-publicistinė programa Kaip Nobelio dinamitas (Šlapelių muziejus, Tarptautinė lietuvių kalbos olimpiada ir kt.); trijų dalių programa Žalgirio ir Durbės  mūšių jubiliejams Kovų laukai  (Valdovų rūmų muziejus)

2011: skaitovų darbai – Vinco Krėvės Raganiaus ištrauka,  kompozicija Ir pučia vėjas nuo namų… (iš Pauliaus Širvio ir Broniaus Krivicko eilių), šiuolaikinės populiariosios muzikos festivalio Garsų spalvos konferansas, muzikinė mini komedija Kvaila mašinėlė, skečų spektaklis Ir jie buvo mokiniai,  integruotos pamokos – Nesi visagalis, likime (Maiklo Faradėjaus 220-osioms metinėms), Iš tos versmės (tautosakos žanrai), Nobelio premijai –110 (Kiuri šeimai ir Viljamui Goldingui pagerbti);

2012:  skaitovo darbas – Bitės Vilimaitės novelė Pirmieji, dalyvavimas kultūros vakare, skirtame prof. Dainoros Pociūtės knygai pristatyti, Sugrįžimas: Abraomas Kulvietis Bonos Sforcos dvare  (Valdovų rūmai, vėliau – respublikinis seminaras mokytojams VU), mokyklos talentų fiesta, spektaklis iš LDK poezijos Soles excipe originalo kalba (Europos klasikų asociacijos konferencija, Lietuvos klasikų asociacijos konferencija, Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada);

2013: skaitovo darbas – Kristijono Donelaičio Metų ištrauka, koncertas Mes – vasaros žolės;

2014: skaitovo darbas – Žemaitės apsakymo Kaip Jonelis raides pažino ištrauka,  LMA Vrublevskių bibliotekos geriausių darbuotojų apdovanojimų renginio Skruzdėlytės 2014 scenarijus, konferansas, poezijos ištraukos ir skečai;

2015: du koncertai Lietuvos nepriklausomybės 25-mečiui: Nešuos neiškalbėtą žemę (mokykloje) ir Lyros vėjyje (bendras nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio  menų mokyklos ir Broniaus Jonušo muzikos mokyklos mokinių koncertas), skaitovo darbas – Marcelijaus Martinaičio baladė Kukutis – pasaulinei parodai.

Aktoriai, kuriais įvairiu laiku didžiavosi Žodžio judesys: Marius Černiauskas, Simonas Paulauskas, Ramunė Steponavičiūtė, Balys Astrauskas, Edgaras Dainarovič, Tomas Davidavičius, Aistė Šimkutė, Karolis Vitėnas, Mantas Padimanskas, Arūnas Smalskys, Aistė Samuchovaitė, Dominykas Pusvaškis, Ričardas Siliuk, Erikas Siliuk.

Grįžti į sąrašą…

Partneriai