Saviraiškos būrelis

PRADINIO UGDYMO VYRESNIOSIOS MOKYTOJOS JOLITOS KUŠLIKIENĖS
SAVIRAIŠKOS BŪRELIO ATASKAITA
nuo 2010 m. rugsėjo 1d. iki 2015 m. gegužės 29 d.

Veikla, renginiai Data Laukiamas rezultatas Pastabos
Dalyvavimas Vilniaus miesto pradinių klasių inscenizuotos poezijos, prozos kūrinių, dainų konkurse “Ko moko mokykloje…” Vilniaus S.Kovalevskajos vidurinėje mokykloje. Pristatėme  lietuvių liaudies pasaką Gaidelis. 2010-10-22 Ugdomas mokinių draugiškumas, puoselėjama bendravimo kultūra. Skatinama mokinių saviraiška. Visiems dalyviams buvo įteiktos padėkos už plastinę spektaklio išraišką ir teatrinių formų įvairovę.
Kalėdinio vaidinimo „Kūčių naktį“ pristatymas klasės tėveliams ir mokyklos bendruomenei. 2010-12-18 Buvo ugdomos įvairios mokinių kompetencijos. Mokinių tėveliai džiaugėsi savo vaikų saviraiška.
Saviraiškos būrelio vaidinimo „Auksiniai karaliaus žiedai“ pristatymas mokyklos bendruomenei. 2011 m. gegužės 23, 30 d. Vaikai ugdėsi kūrybingumo ir iniciatyvumo kompetenciją. Dalyviai: 2b kl. mokiniai
Saviraiškos būrelio vaidinimo „Auksiniai karaliaus žiedai“ pristatymas būsimiems pirmokams. 2011-06-06 Būsimieji pirmokai susipažino su mokykla, džiaugėsi 2 b klasės mokinių pristatymu. Dalyviai: 2b kl. mokiniai
Kalėdinių vaidinimų pristatymas tėveliams 1e kl. – “Pirštinė“, 3 b kl. – „Sniego karalienė“. 2011-12-17 Kartu su mokinių artimaisiais pasidžiaugta artėjančiomis šventėmis. Mokinių tėveliai įsitraukė į ugdymo procesą. Buvo ugdomos įvairios mokinių kompetencijos.
Muzikinės pasakos „Coliukė“ pristatymas mokyklos bendruomenei., susitikimas su Vilniaus lėlių teatro „Lėlė“ režisiere ir aktore Nijole Indriūnaite. 2012-10-25 Ugdomas mokinių draugiškumas, puoselėjama bendravimo kultūra. Tobulėja bendradarbiavimo įgūdžiai. Skatinama mokinių saviraiška. Dalyviai: Saviraiškos būrelio, mokyklos choro „Kulvietukas“ , šokių kolektyvo „Papartėlis“ nariai.
Muzikinio spektaklio „Coliukė“ pristatymas pradinių klasių mokiniams. 2012-10-26 Skatinama mokinių saviraiška, puoselėjamas mokinių kūrybiškumas.
Kalėdinio vaidinimo „Kalėdų žvaigždelė“, „Dvylika mėnesių“ pristatymas mokyklos bendruomenei. 2012-12-14 Kartu su mokinių artimaisiais pasidžiaugiama artėjančiomis šventėmis.
Ketvirtokų išleistuvėms režisavau spektaklį „Šaltinėlis“ (pagal Janiną Degutytę). 2013-05-25 Mokiniai ugdosi  pasitikėjimą savimi ir draugais. Dalyviai: ketvirtų klasių mokiniai, Saviraiškos būrelio, mokyklos choro „Kulvietukas“ , šokių kolektyvo „Papartėlis“ nariai.
Kalėdinio renginio “Mano pasaka kvepia Kalėdų egle” pristatymas tėveliams. 2013-12-16 Mokinių tėvai įsitraukia į ugdymo procesą Šventė mokyklos pradinukams ir tėveliams
Pagal Mariją Meilę Kudarauskaitę šešėlių teatro pjesės “Žvaigždės žinia”  pristatymas Antazavės vaikų globos namuose. 2014-12-17 Ugdomas mokinių draugiškumas, puoselėjama bendravimo kultūra. Išvyka su vyresnių klasių mokiniais (mokyklos vaikų taryba).
Kalėdinio vaidinimo „Avinėlio auksiniai rageliai“ ir šešėlių teatro spektaklio „“Žvaigždės žinia”  pristatymas mokyklos bendruomenei. 2014-12-19 Mokiniai plėtoja kūrybines galias. Šventė mokyklos pradinukams ir tėveliams
Ritminės muzikinės pasakos “Kaip gaidelis poną pamokė” pristatymas mokyklos bendruomenei. Pagal lietuvių pasaką “Gaidelis”. 2015-05-… Mokiniai atskleis savo gebėjimus, paskatins tolimesnei kūrybai. Dalyviai: Saviraiškos būrelio mokiniai, mokyklos choro „Kulvietukas“ nariai.

Grįžti į sąrašą…

Partneriai