Tolerancijos diena 2017

IMG_31372017 lapkričio 16 d. Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinėje gimnazijoje buvo minima tarptautinė Tolerancijos diena. Šios dienos renginiai – projekto ,,Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ įgyvendinimo veiklos.

Visą savaitę vyko dorinio ugdymo pamokos „ES vertybės: demokratija ir žmogaus teisės“. Jose mokiniai ir mokytojai diskutavo apie tai, kad demokratija, pagarba kitokiems ir tolerancija, pagarba žmogaus teisėms, daugiakalbystė ir kultūrų įvairovė, lygios galimybės ir solidarumas yra esminės Europos vertybinės nuostatos. Klasės  valandėlėse taip pat buvo kalbama apie toleranciją, atliekamos kūrybinės užduotys, įrodančios pasaulio ir žmonių įvairovę.

Ypač aktyviai, kūrybingai į Tolerancijos dienos paminėjimą bendradarbiaudami įsitraukė 8–tų ir I-ų gimnazijos klasių mokiniai. Aštuntokai, vadovaujami dailės mokytojos Vilmos Kaplanovskienės, gamino atspindinčias emocijas kaukes, kurias sumaniai savo pristatyme panaudojo Ia, Ib, Ic gimnazinių klasių mokiniai.

Mini akciją – pokalbį „Jaučiu toleranciją…“ organizavusios dorinio ugdymo mokytojos Aušra Šidlauskienė ir Jurgita Biktimirovaitė kartu su Ia, Ib, Ic gimnazijos klasių mokiniais supažindino jaunesniųjų klasių (4, 7, 8, 9) mokinius su tuo, ką jaučia, išgyvena netoleruojamas žmogus. Po pristatymo vyko pokalbis apie tolerancijos – netolerancijos emocijas. Mokiniai svarstė, kas yra tolerancija, aktyviai įsitraukė į pilietinę akciją Ištiesk tolerancijos ranką: savus apibendrinimus fiksavo lapuose, piešė savo rankas ir užrašė mintis apie tolerancijos svarbą nupieštuose delnuose. Kūrybiniai darbai buvo eksponuojami gimnazijos koridoriuose.

#MEPALietuva

 

IMG_3144 IMG_3142 IMG_3138 IMG_3146

 

Informaciją parengė Aušra Šidlauskienė, dorinio ugdymo mokytoja metodininkė,

Daiva Briedienė, direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui

 

Partneriai