Tėvų susirinkimai

Informuojame, kad 2015 rugsėjo mėnesį mokyklos salėje vyks mokinių tėvų susirinkimai:

9 d. 17.45 val. 1 klasių mokinių tėvams;
18.15 val. 2 klasių mokinių tėvams;
15 d. 17.45 val. 3 ir 4 klasių mokinių tėvams;
18.15 val. 5 klasių mokinių tėvams;
16 d. 17.45 val. 6, 7 ir 8 klasių mokinių tėvams;
17 d. 17.45 val. I ir II gimnazijos klasių mokinių tėvams;
18.15 val. III ir IV gimnazijos klasių mokinių tėvams.

 

Po bendro susirinkimo klasių vadovai savo kabinetuose organizuoja klasių tėvų susirinkimus.

Susirinkimuose dalyvaus visų dalykų mokytojai.

Partneriai