Standartizuoti testai 2015 metais

Šiemet mūsų mokyklos ketvirtokai ir aštuntokai savo žinias ir gebėjimus pasitikrins atlikdami standartizuotus testus. Ketvirtokai – lietuvių kalbos, matematikos ir pasaulio pažinimo, aštuntokai – lietuvių kalbos, matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų.

Kaip ir praeitais metais, taip ir šiemet mokiniai pildys klausimyną, kurio dėka Nacionalinis egzaminų centras apskaičiuoja mokyklos sukuriamą pridėtinę vertę (t. y. vidutinį mokyklos indėlį į kiekvienos tos mokyklos mokinio pasiekimus) ir kitus rodiklius (mokėjimo mokytis, mokyklos klimato ir pan.) bei juos palygina su šalies rodikliais.

skaityti daugiau…

Partneriai