SLURŠ

SLURSLietuvos moksleivių sąjunga šiais metais vykdo metinę programą SLURŠ, skirtą informuoti ir raginti visos šalies mokyklas drąsiau ir aktyviau kalbėtis sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai temomis. Programos tikslas – vykdant įvairaus pobūdžio veiklas, informuoti moksleivius apie sveikatos ir lytiškumo sampratas, sveikatai naudingus įpročius, psichinės ir socialinės sveikatos skirtumus bei skatinti mokyklos bendruomenes užtikrinti kokybišką ir moksleiviams suprantamą lytiškumo ugdymą.

Ši programa, įsitraukiant Mokinių tarybai, bus vykdoma ir mūsų gimnazijoje, Tikimės, kad šis projektas įtrauks mūsų gimnazijos bendruomenę ir praplės moksleivių akiratį.

Mokinių tarybos narės
Noja Rudėnaitė, Augustė Misiūnaitė

Partneriai