Rugsėjo 26 d. kviečiame švęsti Europos kalbų dieną

4-8, I-III gimnazijos klasių mokiniai užsienio kalbų pamokose:

  • dalyvaus viktorinoje „Klausyk dainos – atspėk kalbą“;
  • dainuos dainas Europos kalbomis;
  • diskutuos ir/ar filmuos video tema: „Aš myliu kalbą, nes…..“;
  • 7 klasių mokiniai dalyvaus  mokslo metų šūkio  inscenizacijoje –žaidime gimnazijos kieme;
  • 5-6 klasių mokiniai skaitys „News Bubbles“ laikraštį.

 Per lietuvių kalbos pamokas:

  • II gimnazijos klasių mokiniai pristatys stendinius pranešimus apie lietuvių kalbos tyrinėtojus;
  • 8 klasių mokiniai pristatys stilistinius žaidimus;
  • III gimnazijos klasių mokiniai skaitys ir lygins Šekspyro sonetų vertimus.

Partneriai