RUDENS ATOSTOGOS 2016 – SKAITYMO ATOSTOGOS

Mokinių taryba skelbia skaitymo skatinimo akciją RUDENS ATOSTOGOS 2016 – SKAITYMO ATOSTOGOS

Gimnazijos Mokinių taryba, tęsdama gimnazijos skaitymo tradicijas, kviečia visus mokinius prasmingai leisti rudens atostogas skaitant meniškai vertingas knygas – įsitraukti į akciją RUDENS ATOSTOGOS 2016 – SKAITYMO ATOSTOGOS.

Gimnazijoje skelbiama skaitymo skatinimo akcija

RUDENS ATOSTOGOS 2016 – SKAITYMO ATOSTOGOS 

Dalyvavimo akcijoje sąlygos:

  • kiekvienas dalyvis per rudens atostogas perskaito po 1 knygą;
  • klasėse pasidalina skaitymo atradimais, patyrimais bei aptariami ir apibendrinami klasės skaitymo rezultatai. Parengiama A4/A3 formato ataskaita (individualūs rezultatai: mokinio vardas, perskaitytos knygos, puslapių skaičius; bendri klasės rezultatai: dalyvių, knygų ir perskaitytų puslapių skaičius).
  • klasės ataskaitą pateikia klasės seniūnas – klasės SKAITYMO AMBASADORIUS.

 

Kontaktinis asmuo – Gabija Jankutė, gimnazijos Mokinių tarybos pirmininkė el.p. skaitymoatostogos.kulvietis@gmail.com

Pagaukime skaitymą!

 

Informaciją parengė Daiva Briedienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Partneriai