2015 m. liepos 1-3 d. mokykloje vyksta vidurinio ugdymo programos akreditacija

Renginys 1

Partneriai