Renginiai

 

 

Rengino informacija:

 • Tr
  19
  Bal
  2017
  Sk
  28
  Geg
  2017

  NMPP (diagnostiniai ir standartizuoti testai)

  Nuo 2017 metų diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (doc; pdf), patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V6. NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

  Informuojame, kad gimnazija dalyvauja 4, 6 ir 8 klasių NMPP standartizuotų testų projekte.

  Viena iš testų dalių yra klausimynai, kurių duomenys būtini paskaičiuoti gimnazijai svarbius rodiklius. Mokinių klausimynai bus sudaryti remiantis klausimynais, naudojamais nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose. Prašome susipažinti su klausimynų turiniu (klausimynai skelbiami NEC interneto svetainėje adresu http://www.nec.lt/342/) ir duoti arba neduoti raštišką sutikimą savo vaikui tokį klausimyną pildyti. Pasirašytą sutikimą prašytume pristatyti klasių vadovams iki balandžio 10 d. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimo dėl mokinių klausimynų panaudojimo ugdymo aplinkos ir ugdymo kokybės mokykloje vertinimui formą rasite čia. Forma po pasirašymo lieka ir yra saugoma mokykloje.

  Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) testų skelbimo KELTO sistemoje ir vykdymo mokyklose TVARKARAŠTIS 2016-2017 m. m.

 

Partneriai