Renginiai

 

 

Rengino informacija:

 • Tr
  01
  Vas
  2017
  Pn
  24
  Vas
  2017

  Vasario 16-osios renginių programa

  VILNIAUS ABRAOMO KULVIEČIO KLASIKINĖ GIMNAZIJA

  RENGINIŲ, SKIRTŲ VASARIO 16-AJAI –

  LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENAI,

   PROGRAMA

   

  2017 m. vasario 1 d.- vasario 16 d.

  Vasario 1 d.- kovo 10 d. Pilietinio ugdymo pamokos netradicinėse erdvėse (programa pridedama).

  Vasario 1 d. 16.00 val. sporto salėje 4 klasių kvadrato varžybos, skirtos Vasario 16-ajai  paminėti (ats. G. Vaikus, A. Mozurienė).

  Vasario 1 - kovo 10 d. skaitykloje 4 b, c, d klasių dailės darbų paroda ,,Istorinis įvykis“ ( ats. G. Mažiulienė).

  Vasario 1 - kovo 10 d. 15.00 val. I-IVgimnazijos klasių mokinių komandų  tinklinio varžybos  ( ats. G.Vaitkus, A.Vichrova).

  Vasario 5 d. I a. fojė 3ad, b, c, d  klasių mokinių dailės raiškos ir lietuvių kalbos kūrybinių darbų paroda ,,Istorinis portretas ir dialogas“(ats. G. Mažiulienė, R. Baronienė, S.Turolevičienė, L. Navaitytė, S. Žukauskas, Z. Adomavičienė)

  Vasario 7-10 d. I-IV gimnazijos kl. lietuvių literatūros ir kultūros istorijos pamokos, skirtos Lietuvos nacionalinės ir kultūros premijos laureato, poeto Kazio Bradūno 100-osioms gimimo metinėms (ats. D.Kubilinskienė, R.Valiuvienė, V.Juodelienė, D.Basijokienė).

  Vasario 10 d. 3 klasių popietė ,,Augu su istorija“(ats. R. Baronienė, S.Turolevičienė, L. Navaitytė, S. Žukauskas, Z. Adomavičienė).

  Vasario 10 d. 8 klasių mokinių susitikimas su rašytoja Une Kaunaite. Renginio tema ,,Jaunas žmogus kaip piliečio paveikslas“. (ats. R. Kasperionytė, D. Briedienė).

  Vasario 13-Kovo 10 d. – 1-4, 5-8 klasių mokinių kūrybiniai darbai klasėse ,,Mano LIETUVA“ (ats. R.Baronienė, D.Briedienė, klasių vadovai).

   

  Vasario 13-14 d. -

  Kūrybinių darbų instaliacijos gimnazijos erdvėse (ats. D.Briedienė, R.Baronienė, V.Norkutė, D.Jarmalienė, G.Mažiulienė, V.Kaplanovskienė, L.Navaitytė, R.Jonušienė, S.Žukaukas, A.Paulauskaitė, J. Stasiulionienė, B.Aleknaitė, A.Mozurienė).

  Vasario 15 d.

  9.00 val. salėje Vasario 16osios Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – minėjimas: susitikimas su Artūru Paulausku, gimnazijos tarybos pirmininku, gimnazijos meno kolektyvų koncertas. Dalyvauja I-IV gimnazijos klasių mokiniai, dalykų mokytojai (ats. B. Akelaitienė, D.Briedienė, M.Lakutijevskis, V.Juodelienė, S.Stakionienė, S.Lukauskas, V.Žmoginas).

  10.00 val. skaitykloje II gimnazijos klasių lietuvių kalbos ir literatūros konferencija ,,Lietuva kaip pasaka“, skirta lietuvių kalbos dienai (ats. D.Kubilinskienė, R.Valiuvienė). Dalyvauja IIal, IIb gimnazijos klasių mokiniai.

  Vasario 16 d. 10 val. Vilniaus ir Lietuvos mokyklų mokinių eitynės ,,Valstybės keliu“. Dalyvauja gimnazijos Mokinių taryba, I-IV gimnazijos klasių mokiniai (ats. D.Briedienė, M.Lakutijevskis, D.Paškauskaitė, V.Juodelienė).

  Parengė Daiva Briedienė,

   direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui

 

Partneriai