PRASIDĖJO BENDRASIS PRIĖMIMAS Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS

Birželio 1 d. prasidėjo bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Bendrojo priėmimo prašymai teikiami ir koreguojami tik internetu Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) informacinėje sistemoje iki liepos 18 d. 15 val.
 
Šiemet priėmime dalyvauja 43 aukštosios mokyklos. Vyriausybės nutarimu 2015 metų studijoms paskirstyta 8 70 mln. eurų. Preliminarus valstybės finansuojamų vietų skaičius universitetinėms studijoms šiemet yra 7 408, koleginėms studijoms – 6 668. Iš viso numatoma skirti 14 076 valstybės finansuojamos studijų vietos. Be to, šiemet aukštosioms mokykloms patvirtinta 606 tiksliniu būdu valstybės finansuojamos studijų vietos, iš jų priėmimui į pirmą kursą – net 518 (496 universitetinėms studijoms ir 22 vietos koleginėms studijoms).
 
„Džiugu šiais metais stojantiesiems pristatyti naujo dizaino LAMA BPO informacinę sistemą, kuri patobulinta taip, kad stojančiajam būtų dar paprasčiau ir aiškiau užpildyti prašymą“, – teigia LAMA BPO administracijos direktorė Ramunė Bakanovienė.
 
„Šiemet vis mažiau stojančiųjų bus priversti atvykti į LAMA BPO punktus, kadangi pirmą kartą stojantiesiems suteikta galimybė prie savo prašymo prisegti skenuotas dokumentų kopijas: tarptautinio užsienio kalbos egzamino sertifikato, sporto pasiekimus pagrindžiančių pažymų,  lietuvių kalbos mokėjimą įrodančios pažymos, lietuvių kilmę ar išeivio (ne mažiau kaip 3 metus gyvenusio užsienyje) statusą patvirtinančių pažymų. Dokumentų, pagal kuriuos skiriami papildomi balai stojantiesiems, atitikimą teisės aktų reikalavimams tikrins LAMA BPO centrinės būstinės darbuotojai “, – sako R. Bakanovienė.
 
Pagrindinio priėmimo pirmojo etapo metu, stojantysis į prašymą gali įtraukti iki 9 pageidavimų, kuriuos galima papildyti ar išbraukti, keisti jų eiliškumą, pasirinkti studijų formą ir finansavimo pobūdį. Jei prašymas koreguojamas kelis kartus, galioja paskutinė koreguoto prašymo versija. Kadangi šiemet stojantysis pirmojo etapo metu galės gauti  vieną kvietimą studijuoti universitete ar kolegijoje, tad labai svarbu teisingai užpildyti prašymą – pirmu pageidavimu nurodant labiausiai norimą studijų programą ir atitinkamai pagal svarbumą žemyn išrikiuoti pageidavimus bei teisingai išdėstyti valstybės finansuojamas ir mokamas studijų programų vietas. Prašymas bus nagrinėjamas iš viršaus į apačią, sustojant ties ta studijų programa, kur stojantysis gaus kvietimą studijuoti ir prašymas žemiau nebenagrinėjamas. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad antrajame etape nebus galima įtraukti naujų pageidavimų ar keisti finansavimo pobūdžio, bus galimybė tik koreguoti pirmojo etapo prašyme nurodytų pageidavimų eiliškumą.
 
LAMA BPO informacinėje sistemoje stojantysis ras ir tikslinio finansavimo prašymo formą, kur galės nurodyti iki 2 tikslinio finansavimo vietų pageidavimų. Kai kurios aukštosios mokyklos čia pateikia informaciją ir apie darbdavius, kurie taip pat rinksis sau būsimus darbuotojus iš prašymą užpildžiusių kandidatų.
 
Liepos 23 d. iki 15 val. stojantysis galės gauti vieną kvietimą studijuoti universitete ar kolegijoje: valstybės finansuojamoje (vf), valstybės nefinansuojamoje su studijų stipendija (vnf/st) arba valstybės nefinansuojamoje (vnf) vietoje.
 
Šiemet bendrąjį priėmimą sudarys pagrindinis (I ir II etapai) ir papildomas priėmimai. Taip pat siekiant sudaryti palankias stojimo į valstybės finansuojamas vietas sąlygas išeiviams ir lietuvių kilmės užsieniečiams, kurie išsilavinimą užsienio institucijose liudijančius dokumentus gauna jau pasibaigus bendrajam priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas, LAMA BPO organizuoja papildomą priėmimą rugpjūčio gale.

Partneriai