PATIRTINIO MOKYMO(SI) pavyzdys

IMG-516ef488e559eec0d98148a1f139a515-VSituacija: gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ūkio reikalams prireikė patikslinti valytojų valomus plotus. Žinodama, kad gimnazija skatina patirtinį mokymą(si) per bendruomenės veiklas, ji kreipėsi į matematikos mokytojas.

Veikla: pasirodė, kad Vigilija Kelerienė su aštuntokais pagal programą eina plotų skaičiavimą. Visos suinteresuotos pusės greitai susitarė ir suplanavo veiklas: direktoriaus pavaduotoja išskleidė gimnazijos planus, valytojos rodė valomų teritorijų ribas, vieni mokiniai matavo, kiti skaičiavo, o mokytoja Vigilija Kelerienė koordinavo visas veiklas, stebėjo, kaip mokiniai teorines žinias taiko praktikoje, konsultavo, derino rezultatus.

Rezultatas: mokiniai realiomis sąlygomis taikė žinias, suvokė, kokių iššūkių kelia toks procesas, bendravo ir bedradarbiavo su skirtingos patirties grupių nariais ir įvykdė gimnazijos personalo užsakymą. Tiesa, „alga“ už darbą buvo sukomponuota iš skirtingo pobūdžio „valiutų”: pažymių, padėkų, šypsenų ir geros nuotaikos.IMG-98c81672e0b64435fef6947f35c2c4b2-V (1)

Partneriai