Paroda MŪSŲ DIDIEJI

72019 m. gimnazijos IV klasių (dailės grupės) mokiniai dalyvavo integruotame dailės, fotografijos, lietuvių kalbos ir literatūros projekte Mūsų didieji. Projekto tikslas – ugdyti mokinių tarpusavio bendravimo kultūrą ir pilietiškumą, skatinti domėtis Lietuvai nusipelniusiomis kultūros asmenybėmis, kaip Abraomas Kulvietis, Martynas Mažvydas, Mikalojus Daukša, Barbora Radvilaitė, Jonas Radvanas, Kristijonas Donelaitis, Simonas Daukantas, Antanas Baranauskas, Maironis.

Mokiniai susipažino su pasirinktos asmenybės gyvenimu, kūryba, visuomenine  ir kultūrine veikla, palygino praeities ir dabarties įvairių epochų ir stilių portreto žanro kūrinių meninės raiškos ypatumus. Naudodamiesi grafinėmis, spalvinėmis dailės išraiškos priemonėmis, taikė realistinio ir sąlygiško vaizdavimo būdų principus bei įvairias kompozicines sandaras savo sumanymui perteikti. Susipažino su meninės fotografijos ypatumais ir ieškojo įvairių fotografinių kompozicijų.

Gimnazistai lankydamiesi edukacinėse erdvėse ir Vilniaus miesto vietose, kurios susijusios su pasirinktomis asmenybėmis, atliko praktines ir kūrybines užduotis ir parengė dailės bei fotografijos darbus, parašė kūrybinį lietuvių kalbos ir literatūros darbą.

Paroda eksponuojama vasario–kovo mėn. pirmojo aukšto rekreacijoje prie menų istorijos kabineto.

2 3
5 6
4 8

  Dailės vyresnioji mokytoja Gintė Mažiulienė
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Violeta Juodelienė
Fotografas Rimvydas Karalius

 

Partneriai