Pamoka-paskaita

2017-04-26 gimnazijoje vyko susitikimas su Lietuvių kalbos instituto darbuotojomis dr. Birute Triškute ir dr. Jurgita Jaroslaviene. I-IV klasių gimnazistai klausėsi paskaitos apie Reformacijos sąjūdį ir lietuvių kalbos skaitmeninius išteklius mokiniams ir lietuvių kalbos mokytojams.

Pamokos-paskaitos programa

Lietuvoje 2017-ieji paskelbti Reformacijos metais ir Lietuvių kalbos kultūros metais

Dr. Birutė Triškaitė

Lietuvių kalbos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja

REFORMACIJA IR XVI AMŽIAUS LIETUVIŲ RAŠTIJA:

NUO KATEKIZMO IKI BIBLIJOS

Paskaitoje, skirtoje Reformacijos 500-ųjų ir Martyno Mažvydo Katekizmo 470-ųjų metinių paminėjimui, apžvelgiami šie klausimai:

  • Kokios Reformacijos idėjos skatino spausdinto lietuviško žodžio atsiradimą?
  • Kodėl pirmoji lietuviška knyga buvo katekizmas ir kodėl ji išspausdinta Prūsijos Kunigaikštystėje?
  • Kiek knygų parengė Martynas Mažvydas?
  • Kuo lietuvių kultūrai nusipelnė Baltramiejus Vilentas ir Jonas Bretkūnas?

 

*************************

Dr. Jurgita Jaroslavienė

Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro vadovė,

vyresnioji mokslo darbuotoja

 

LIETUVIŲ KALBOS INFORMACINIAI IŠTEKLIAI MOKYTOJAMS IR MOKINIAMS

 

Lietuvių kalbos skaitmeninių išteklių sistema (LKIIS) skirta ne tik kalbos tvarkytojams, terminologams, vertėjams, žurnalistams, bet ir mokytojams, dėstytojams, studentams ir mokiniams. Tai išsami kalbos informacinių išteklių sistema, kurioje galima rasti 6 vienakalbius ir 10 daugiakalbių žodynų, mokomųjų žaidimų, istorinių vietovardžių, pavardžių ir Lietuvos vietovardžių duomenų bazes, tarmių archyvą, Lietuvių kalbos žodyno ir tautosakos paveldo kartotekas bei kitą mokslui, darbui, pomėgiams naudingą informaciją. LKIIS prieinama adresu http://lkiis.lki.lt/.

Informaciją pateikė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Violeta Juodelienė

 

 

Partneriai