Edukacinė išvyka PARTIZANŲ TAKAIS

20191016_101024

Spalio 16 dieną, minėdami artėjančią  Lietuvos kariuomenės dieną (lapkričio 23 d.),  III A ir III B klasių gimnazistai, lydimi gimnazijos direktorės Kristinos Gudelienės, pavaduotojos ugdymui Rimantos Baronienės, savo klasių vadovių Danutės Basijokienės ir Liudmilos Leonavičienės, dalyvavo edukacinėje išvykoje PARTIZANŲ TAKAIS.

.

Pirmiausiai aplankėme atstatytą Geležinio Vilko rinktinės partizanų bunkerį Kalvių miške, J. Rušinsko-Beržo, J. Žukausko-Broliuko ir A. VirbickoLapino žūties 1947 rugsėjo 30-ąją  vietą ir mokytojo, žurnalisto, keliautojo, vieno iš Šaulių sąjungos įkūrėjų, pirmojo „Trimito“ redaktoriaus Mato Šalčiaus tėviškę Čiudiškiuose. Vėliau nuvykome ir į pačią  Šalčių sodybą – Geležinio Vilko rinktinės vadavietę, kur 54 partizanai davė priesaiką.

Šilavote apžiūrėjome dabartinę ambulatoriją, o tuomet NKVD būstinę, kelis kartus pultą partizanų. Iš ten pėsčiomis, dainuodami partizanų dainas, patraukėme į vadinamąjį Davatkyną. Unikaliame Šilavoto Davatkyne  gimnazistai aplankė visus 7 namelius, kuriuose gyveno davatkėlės, mokiusios tikybos aplinkinius gyventojus, padėjusios pasislėpti partizanams, globojusios skurdžiau gyvenančius mokinius. Ten, susėdę prie didelio stalo, vaišinomės čiobrelių, mėtų, jonažolių ir šlamučių arbata,  mėgavomės pyragu, naminiu varškės sūriu, skanavome obuolių, aviečių, slyvų ir šaltalankių uogienių. Tada nukeliavome nulenkti galvas prie neseniai 30 metų sulaukusio Skausmo kalnelio – partizanų kapų  ir koplytėlės, po kuria irgi kadaise buvo įrengta slapta partizanų buveinė.

Didelį įspūdį visiems paliko ir Veiveriuose įrengta  partizano Juozo Lukšos-Daumanto atminimui skirta ekspozicija.

Gimnazistai paliko  įrašus  aplankytų vietų metraščiuose.

20191016_102617 20191016_143517 (1)
20191016_111319 20191016_102142
20191016_111259

Nora  Navardauskaitė, III A kl. gimnazistė

Partneriai