Naujienos

Ugdymo proceso organizavimas Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinėje gimnazijoje ekstremalios padėties metu nuo rugsėjo 14 d.

 

  • Visoms – pradinio, pagrindinio ir vidurinio – ugdymo programoms įgyvendinti gimnazija skiria tiek pamokų, kiek numatyta Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos 2020-2021 m. m. ugdymo plane.
  • Nuo rugsėjo 14 d. pamokos visoms klasėms prasideda 8.00 val.
  • 5-8 klasėms,  I ir II gimnazijos klasėms ugdymo procesas organizuojamas taikant rotacijos principą: dvi savaites mokomasi kontaktiniu būdu (pamokos vyksta gimnazijoje), vieną savaitę – nuotoliniu (namuose, su mokytojais bendraujant per Tamo dienyną ir Microsof Office 365 platformą.
  • Kai lauke palankios oro sąlygos, kontaktinės fizinio ugdymo ir kai kurios kitos pamokos organizuojamos gimnazijos teritorijoje.
  • Dalykines konsultacijas mokytojai teikia nuotoliniu būdu, ne vėliau kaip prieš dieną apie būsimą nuotolinę konsultaciją mokinius papildomai informuodami per Tamo dienyną.

 

Ugdymo proceso organizavimas_nuo rugsėjo 14 d. (skaityti visą dokumentą)

 

Tradicinė BŪRELIŲ MUGĖ 2020

Bureliu_mugeRugsėjo 17 d. 18.00–19.00 val. I aukšto foje gimnazijos mokinius ir jų tėvelius kviečia tradicinė BŪRELIŲ MUGĖ 2020, skirta susipažinti su gimnazijos siūlomomis neformaliojo švietimo veiklomis ir pasirinkti būrelius.

 

Informacija

MOKINIŲ JUDĖJIMO GIMNAZIJOJE PLANAS (spausti čia)

Skelbiame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 30-2065/20 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“  patvirtintą Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašą. Tvarka yra parengta vadovaujantis VESOC sprendimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis.

Kviečiame susipažinti ir visų atsakingai laikytis!

Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas (spausti čia)

Pranešimas (spausti čia)

SVARBU. Į gimnaziją negali atvykti asmenys (mokiniai, mokytojai, kiti darbuotojai, tėvai, globėjai), kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar kuriems privalomas izoliacijos laikotarpis.

 

RUGSĖJO 1–OSIOS ŠVENTĖ

DSC_4517

Rugsėjo 1-osios šventė vyks 2020-09-01 (antradienį)  gimnazijos kieme:

9.00 val.       2–6 klasių mokiniams;
10.00 val.     7–8 klasių ir I–III gimnazijos klasių mokiniams;
12.00 val.     1 klasių ir IV gimnazijos klasių mokiniams.

Skaityti daugiau…

Partneriai