Mūsų gimnazija dalyvauja projekte „MOKYKLOS – EUROPOS PARLAMENTO AMBASADORĖS“

EP2Mūsų gimnazija yra pakviesta dalyvauti projekte „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“. Šio projekto tikslas – skatinti aktyvų jaunimo domėjimąsi Europos Sąjungos sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento vaidmeniu Europos demokratijoje.

Vykdydama projekto veiklas mūsų gimnazija sieks tapti Europos Parlamento ambasadore.

Į šį projektą 2017-2018 mokslo metais be mūsų gimnazijos užsiregistravo dalyvauti apie 90 šalies gimnazijų ir profesinio ugdymo įstaigų. Norėdamos atitikti projekto reikalavimus ir tapti „Mokyklomis – Europos Parlamento ambasadorėmis“, dalyvaujančios įstaigos turi įsteigti savo įstaigoje ES informacijos centrą, organizuoti mažiausiai 20 pamokų nurodytomis temomis, pasinaudoti projekto mokomąja medžiaga bei surengti Europos dienos šventę.

Dalyviai taip pat kviečiami organizuoti papildomus renginius su ES teisėkūra ir Europos Parlamento darbu susijusiomis temomis, įtraukti į projekto veiklas kuo didesnę auditoriją ir skleisti žinias apie projektą savo tinklalapyje, socialiniuose tinkluose ir kitais kanalais. Mokytojai, įsitraukę į projekto veiklas, tampa vyresniaisiais ambasadoriais, o gimnazistai – jaunesniaisiais ambasadoriais.

Geriausiai projekto metu pasirodžiusios mokyklos turės galimybę dalyvauti specialiuose MEPA Euroscola renginiuose Strasbūre, mokytojų seminaruose Briuselyje. Projekto rezultatai paaiškės mokslo metų pabaigoje.

#MEPALietuva

Daugiau apie projektą:  http://www.europarl.europa.eu/lithuania/lt/j%C5%ABs%C5%B3-paslaugoms/prasideda-projektas-mokyklos-europos-parlamento-ambasador%C4%97s

Informaciją parengė Daiva Briedienė,

direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui

Partneriai