SVARBI INFORMACIJA LAIKANTIEMS MOTYVACIJOS MOKYTIS ĮVERTINIMĄ

Gerb. tėveliai/globėjai,

prašytume užpildyti sutikimo formą (spausti čia), kad Jūsų vaikas atliktų motyvacijos mokytis mūsų gimnazijoje įsivertinimo užduotis.

Pasirašytą lapą mokinys atsineša ateidamas atlikti užduoties.

Motyvacijos mokytis gimnazijoje įvertinimas vyks:

Į dailės patikrą – A3 piešimo popieriaus lapą, paprastą pieštuką, guašo dažus, 3–4 skirtingų dydžių teptukus, klijuotę stalui apdengti, indelį vandeniui, paletę.

Administracija

Partneriai