Mokinių tarybos pirmininko inauguracija

Gimnazijoje 2016 m. spalio 25 d. vyko Mokinių tarybos pirmininko inauguracijos iškilmės. Renginio pradžioje atsiskaitė 2015-2016 m. m. veikusi Mokinių taryba. Nuveiktus darbus apžvelgė Tarybos sekretorius Aivaras Šilkus (IIc gimnazijos klasė), narės Urtė Marija Kasnikauskaitė (IIal gimnazijos klasė) ir Greta Bagočiūnaitė (IIb gimnazijos klasė). Mokinių taryba pasidžiaugė ir pirmąkart organizuota skaitymo skatinimo akcija Rudens atostogosskaitymo atostogos, ir tradiciniu kalėdinių spektaklių festivaliu, ir Karjeros dienoje inicijuotu susitikimu su aktore Rimante Valiukaite, ir dalyvavimu drauge su Vilniaus bei šalies mokiniais pilietinėje akcijoje Valstybės keliu, ypač susitikimu su meru Remigijumi Šimašiumi, ir atstovavimu gimnazijai Lietuvos moksleivių sąjungoje, ir darbu Gimnazijos taryboje, ir išvyka bei suorganizuota parama Antazavės globos namų auklėtiniams.  Mokinių tarybos primininko rinkimų 2016 komisijos pirmininkas Jurgis Grigaliūnas (IIIc gimnazijos klasė) mokinių bendruomenę supažindino su išrašu iš protokolo apie rinkimų rezultatus, kurie liudija, jog 2016-2017 m. m. balsų dauguma Mokinių gimnazijos pirmininke išrinkta Gabija Jankutė, IIIc gimnazijos klasės mokinė. Renginio vedėjai pakvietė Gabiją perskaityti Mokinių tarybos pirmininko įsipareigojimą mokinių bendruomenei ir gimnazijai bei tarti sveikinimo žodį. Vėliau kalbėjusi direktorė Kristina Gudelienė padėkojo 2015-2016 m. m. gimnazijos labui dirbusiai Mokinių tarybai ir įteikė Padėkos raštus jos aktyviausiems nariams. O Gabijai direktorė palinkėjo dirbti mokinių bendruomenės labui ir įteikė Pažymėjimą, liudijantį, kad ji 2016-2017 m. m. yra gimnazijos Mokinių tarybos pirmininkė.

Pasibaigus oficialiajai iškilmių daliai kiekviena I-IV gimnazijos klasė pristatė klasės vizitinę kortelę – nusakė kolektyvą vienijančias vertybes. Šventėje visus maloniai nuteikė kompozitoriaus, neformaliojo švietimo mokytojo Alvydo Jegelevičiaus fortepijoninės improvizacijos, IIIc gimnazijos klasės mokinės Rugilės Railaitės ir IVb gimnazijos klasės mokinės Dominykos Kavaliauskaitės atliekamos dainos (mokytojai – Sonata Stakionienė ir Alvydas Jegelevičius) bei gimnazijos instrumentų ansamblio ir visų I-II gimnazijos klasių atlikta bendra daina (vadovas muzikos mokytojas Stasys Lukauskas). Renginį vedė puikūs vedėjai, IIIal gimnazijos klasės mokiniai: Kristijonas Tomaševičius, Matas Drukteinis, Guostė Cinelytė. Renginio pabaigoje bendruomenei prisistatė 2016-2017 m. m. išrinkta Mokinių taryba.

Informaciją parengė Daiva Briedienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymu

Partneriai