Minėjome Kazio Bradūno 100 – ąsias gimimo metines

     Vasario 7-9 dienomis visi I –III gimnazijos klasių mokiniai per kultūros istorijos pamokas Kazio Bradūno poetinį pasaulį prisiminė konstruodami jo vertybinę ašį, išryškėjančią eilėraštyje ,,Paskutinis“. Praeitį, dabartį ir ateitį siejančią sutaptį su gimtąją žeme mokiniai aktualizavo ir interpretavo savosios tikrovės kontekste.

     Vasario 10 d. IV gimnazijos klasių mokiniai Kazio Bradūno asmenybę ir kūrybą prisiminė integruotoje lietuvių kalbos ir kultūros istorijos pamokoje drauge su mokytojomis Rima Valiuviene ir Dalia Kubilinskiene. Pamokos tikslas – poeto ,,žemininko“ vertybinis paveikslas – buvo pasiektas visų mokinių kryptingomis pastangomis: citatų iš K. Bradūno eilėraščių mozaika primins visiems pasaulio darnos svarbą.

Partneriai