Metodinė diena lietuvių etninėse žemėse – Seinuose ir Punske (Lenkija)

Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro 2016 m. spalio 27–28 d. organizuojamose metodinėse dienose lietuvių etninėse žemėse – Seinuose ir Punske (Lenkija) BENDRUOMENĖS TRADICIJOS, PAPROTINĖ TEISĖ, ELGESYS IR ETIKETAS dalyvauja mūsų gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė Liudmila Leonavičienė ir informatikos mokytoja Ieva Vasiliauskaitė. Mokytojos drauge su kitais šalies mokytojais ir etninės kultūros puoselėtojais pasidalins gerąja patirtimi apie 2015-2016 m. m. vykdytą gimnazijoje integruotą tarpdalykinį 7 klasių projektą ,,Šeimos medis – šeimos istorija“.

Inforamciją parengė Daiva Briedienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Partneriai