Gimnazijos kalėdinių renginių 2016 m. kaleidoskopas

Akcija Kalėdinis paštas

IMG_0852Neretai mūsų kasdienybėje ima dominuoti elektroniniai prietaisai, patys kartais pamirštame žmones esančius šalia, o ne mobiliųjų ekranuose. Mokyklos tradicija jau tapusi Kalėdinio pašto akcija, be kurios mūsų gimnazijos mokiniai jau nebeįsivaizduoja švenčių laukimo, įvyko ir šiemet. Mokinių taryba vėl kvietė mokinius atkreipti dėmesį į esančius šalia, parašyti jiems laišką ar sveikinimą, pasakyti gražų žodį.

Šiais metais akciją papildė lietuvių kalbos ir literatūros pamokos, skirtos laiško ir sveikinimo rašymui, ir gruodžio 6-7 dienomis Mokinių tarybos organizuota sveikinimų rašymo Kūrybinė artelė. Per pertraukas mokiniai buvo mokomi, kas yra sveikinimas, kaip jį rašyti. Čia pat mokiniai galėjo parašyti sveikinimą, pasidaryti voką ir tvarkingai užrašyti laiško gavėją. Specialiu kalėdiniu anspaudu buvo antspauduojami gražiausi ir tvarkingiausi vokai.IMG_0847

Akcijoje dalyvavo nuo jauniausių iki vyriausių gimnazijos mokinių. Šiemet laiškų buvo parašyta ko ne dvigubai daugiau nei praėjusiais metais. Taigi Mokinių taryba dėkoja visiems prisijungusiems prie akcijos ir džiaugiasi, kad ši gimnazijos tradicija ne tik išlieka, bet ir tampa vis svarbesne šventinio laikotarpio dalimi.

Gabija Jankutė, gimnazijos tarybos pirmininkė

 

Pradinių klasių mokinių adventinio laikotarpio kūrybinė veikla

 

Adventinis laikotarpis ne tik leidžia visiems susimąstyti apie nuveiktus darbus, bet ir priverčia pagalvoti apie tobulėjimo galimybes. Pradinių klasių mokiniai šį laikotarpį praleido labai kūrybiškai.

IMG_1083Advento pradžią džiugiai paminėjo Eglutės įžiebimo švente gimnazijos kieme. Netrukus mažųjų darštuolių rankos pagamino įvairiausius žibintus, kurie puikavosi parodoje Kalėdų šviesa.IMG_1088

Mokytojų dėka savo saviraiškos, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus mokiniai ugdė  ruošdamiesi kalėdiniams vaidinimams, popietėms klasėse. Renginiuose dalyvavo ir mokinių tėveliai, kurie džiaugėsi savo vaikų kūrybiniais darbais, linkėjimais bei jų gebėjimais scenoje.

Asta Mozurienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,

 pradinio ugdymo mokytojų metodikos grupės pirmininkė,

 

Kalėdinis gimnazistų tinklinio turnyras

Lapkričio, gruodžio mėnesiais vyko tradicinis I-II gimnazijos klasių KALĖDINIS TINKLINIO TURNYRAS 2016. Kaip visada, tinklinį žaidė mišrios komandos, kurias galėjo sudaryti trys
merginos ir trys vaikinai. Varžybas organizavo ir jose teisėjavo kūno kultūros mokytojai Andželika Vichrova ir Gintaras Vaitkus. Sveikiname IC ir IIB klases, turnyre užėmusias pirmąsias vietas!

Gintaras Vaitkus, kūno kultūros mokytojas metodininkas

5-8 klasių KALĖDINIŲ SPEKTAKLIŲ FESTIVALIS 2016

Gruodžio 13-14 dienomis 5-8 klasių mokiniai ir jų auklėtojai „išvyniojo“ kelis mėnesius su rūpesčiu ruoštas dovanas savo draugams, tėveliams,  mokytojams ir visai mokyklos bendruomenei – gimnazijos aktų  salėje pristatė 16 kalėdinių spektaklių. Šiemetinė kalėdinių IMG_0988vaidinimų tema „DOVANOS“ visą mokyklos bendruomenę paskatino apmąstyti tikrąją šv. Kalėdų prasmę ir patirti šios šventės džiaugsmus. Jaukią ir šiltą nuotaiką stiprino klasių chorų IMG_1038atliekamos kalėdinės giesmės, o puikūs 8-os klasės vedėjai Viktorija Bingelytė ir Paulius Kiljonas
visiems kėlė nuostabą ir susižavėjimą. Renginio pabaigoje nuskambėjusi bendra giesmė pakylėjo visų dainuojančiųjų ir besiklausančiųjų nuotaiką ir tapo įsimenančiu šventės akcentu.

Pabaigoje už nuostabios šventės sukūrimą bendruomenės vardu norėtume padėkoti šventės dalyviams ir organizatoriams (8-ų klasių mokiniams ir jų vadovams), lietuvių kalbos mokytojai Rimai Kasperionytei, pagrindinei renginio idėjų autorei, muzikos mokytojams Sonatai Stakionienei ir Stasiui Lukauskui, klasių vadovams ir visiems, prisidėjusiems prie kalėdinio džiaugsmo kūrimo.

Audra Opulskytė, lotynų kalbos mokytoja

 Kalėdinis gimnazistų vakaras

Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinėje gimnazijoje 2016 m. gruodžio 15d. vyko I – IV gimnazijos klasių kalėdinis vakaras. Tradicija jau tampantis kalėdinis renginys šiais metais įgavo naują IMG_1101koncepciją. Renginį organizavę ir vedę IV klasės gimnazistai, jų lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rima Valiuvienė, klasės auklėtojos Laima Džermeikienė ir Oksana Smirnova sugalvojo mesti iššūkį kitų klasių gimnazistams ir pakvietė sudalyvauti protų mūšyje Kalėdos ir Naujieji metai Lietuvoje ir pasaulyje.IMG_1098

Aktyviausieji gimnazijos klasių mokiniai ir jų auklėtojai sudarė komandas ir protų mūšio metu patikrino savo reakciją, kūrybingumą ir žinias apie Kalėdų atsiradimą, reikšmę bei tradicijas. Gimnazijos aktų salė buvo pilna palaikymo komandų, renginyje dalyvavo ir mokytojai. Protmūšio pertraukose šoko III IMG_1111ir IV klasių gimnazistai (šokių mokytojas ekspertas Arnoldas Riekumas), dainavo II klasių (muzikos mokytojas metodininkas Stasys Lukauskas) ir III klasių gimnazistai (muzikos vyresnioji mokytoja Sonata Stakionienė). Taip pat renginio dalyviai galėjo aplankyti gimnazijos klasių tapybos parodą Žiemos peizažas (dailės mokytojos: Irena Staknienė ir Gintė Mažiulienė)

Kalėdinio vakaro tikslas – skatinti visiems susiburti ir pabūti kartu prieššventiniu laikotarpiu. Džiaugiamės aktyviais ir entuziastingais gimnazistais ir tikimės, kad gimnazijos klasių kalėdinis vakaras taps dar viena gražia ir prasminga gimnazijos tradicija.

 Gabija Jankutė, Mokinių tarybos pirmininkė

Miroslavas Lakutijevskis, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

 Tradicinė gimnazijos labdaros akcija Antazavės globos namams

Gruodžio 20 dieną Mokinių tarybos, II-IV gimnazijos klasių mokiniai bei muzikos mokytojo metodininko Stasio Lukausko vadovaujamas instrumentinis ansamblis vyko į Antazavės vaikų globos namus. Mūsų gimnazijoje ši kalėdinė labdaros akcija Antazavės globos namams jau yra tapusi tradicija ir kartu neatsiejama šventinio laikotarpio dalis. Jau 11 metus vykstantis akcija
suburia visos gimnazijos bendruomenę šventiniu laikotarpiu prisidėti prie akcijos ir paaukoti dovanėlių globos namuose gyvenantiems vaikams.

Pakeliui į Antazavę aplankėme Rokiškio dvarą. Mokiniai klausėsi Tyzenhauzų giminės moterų pasakojimų apie savo gyvenimus, apie nuveiktus darbus. Taip pat dalyvavo edukacinėje programoje „Sūrio kelias“ bei apžiūrėjo dvaro kluone esančią vienintelę Lietuvoje prakartėlių ekspoziciją.

Šios akcijos tikslas suartinti bendruomenę šventiniu laikotarpiu bei skatinti bendravimą tarpusavyje. Džiaugiamės, kad mūsų gimnazijos mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai noriai dalyvauja akcijoje ir kiekvienais metais su nekantrumu laukia susitikimo su Antazavės vaikais.

Gabija Jankutė, Mokinių tarybos pirmininkė

 

 Šv. Kalėdų Misterija

Gruodžio 22 d. gimnazijoje vyko kasmet organizuojama Šv. Kalėdų Misterija. Ši gimnazijos tradicija puoselėja bendruomeniškumą, padeda ugdyti pozityvias vertybines nuostatas iIMG_1151r
IMG_1157dvasingumą. Misterijoje dalyvavo jaunučių chor
as „Kulvietukas“ bei jaunių ir mokytojų jungtinis choras (vadovė muzikos vyresnioji mokytoja Sonata Stakionienė), mažieji IMG_1153gimnazijos šokėjai (vadovė šokių mokytoja ekspertė Birutė Akelaitienė), gimnazijos 6al ir 7al klasės mokinių teatro trupė (vadovai lotynų kalbos mokytoja ekspertė Vilija Niauronytė, tikybos mokytoja ekspertė Jurgita Biktimirovaitė, antikos kultūros mokytojas ekspertas Vidas Garliauskas, neformaliojo švietimo muzikos mokytojas Alvydas Jegelevičius). Taip pat renginyje dalyvavo Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos vikaras kun. Mykolas Sotničenka, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentė arfininkė Elzė Saldžiūnaitė.

Jurgita Biktimirovaitė, tikybos mokytoja ekspertė

 

Informaciją apibendrino Daiva Briedienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2017 m. sausio 9 d.

 

Partneriai