Išrinkta Mokinių tarybos pirmininkė 2016-2017 m. m.

 Šių metų rugsėjo 29 d. gimnazijoje vyko MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO RINKIMAI 2016. Vadovaujantis Mokinių tarybos nuostatomis balsavimo teisę turi visi 7-IV gimnazijos klasių mokiniai. Šiemet juose dalyvavo 365 mokiniai. Rinkimuose varžėsi dvi kandidatės, aktyvios gimnazijos mokinių savivaldos narės: Greta Bagočiūnaitė, IIal gimnazijos klasės mokinė, Gabija Jankutė, IIIc gimnazijos klasės mokinė. Balsų dauguma Mokinių tarybos pirmininke 2016-2017 m.m. išrinkta Gabija Jankutė, surinkusi 250 balsų.

Prieš rinkimus kandidatės pateikė motyvacinius laiškus. Mokinės savo įžvalgas dėl veiklos bendruomenei pristatė rugsėjo 28 d. Rinkimų rezultatai buvo paskelbti rugsėjo 30 d. Mokinių tarybos pirmininko inauguracija vyks spalio 26 d. 14 val.

img_0377 img_0371 img_0367 img_0357 img_0347

 

 

Daiva Briedienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Partneriai