Informacija mokinių tėvams

Gerb. mokinių tėvai,

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kovo 16-27 d. nustatė privalomas vaikų atostogas ir taip sustabdė ugdymo procesą.  Apie ugdymo proceso atnaujinimą ir ugdymo formas būsite informuoti vėliau. Prašome sekti informaciją gimnazijos tinklapyje ir TAMO dienyne.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad visos dienos mokyklos grupė nedirba nuo kovo 13 d.

Daugiau informacijos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolas

Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo

Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo

Pagarbiai

Kristina Gudelienė, direktorė

 

Partneriai