Gimnazijos mokytojai mokėsi dalyvaudami projekte

IMG_28672017 m. spalio 3 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo pristatyti Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vykdyto projekto ,,Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“ rezultatai. Projekto esmė – pasitikrinti, ar mokytojų mokymasis daro įtaką mokinių mokymuisi ir jų pažangai bei pasiekimams. Šiame projekte 2015-2017 m. m. drauge su 10 šalies mokyklų dalyvavo ir mūsų gimnazijos 5 ir 7 klasių lietuvių IMG_2849kalbos, matematikos ir istorijos mokytojų komanda. Mokytojai, siekdami mokinių ugdymo rezultatų, per įvairių dalykų pamokas siūlė rinktis skaitymo strategijas (https://iqesonline.lt/ ), pamokos rezultatus apmąstė taikydami kolegialųjį grįžtamąjį ryšį (https://iqesonline.lt ). Geroji mūsų gimnazijos mokytojų patirtis yra pateikta leidinyje „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“, kurio elektroninę versiją galima rasti adresu http://www.nmva.smm.lt/2017/07/nacionalines-mokyklu-vertinimo-agenturos-naujas-leidinys-besimokantys-mokytojai-besimokantys-mokiniai

Rimanta Baronienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto koordinatorė

 

Partneriai