Gimnazijos Mokinių taryba susitiko su Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) atstovais

IMG_2987Gimnazijos Mokinių taryba prieš mokinių rudens atostogas, spalio 25 d., susitiko su Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS)  atstovėmis.Šio susitikimo tikslas buvo supažindinti atstoves su mūsų gimnazijos Mokinių taryba, jos veikla bei aptarti Tarybos įsitraukimą į LMS veiklas.

Kadangi abi LMS atstovės yra mokinės, tai Mokinių tarybos nariams rūpėjo ir kitų mokyklų patirtis organizuojant mokinių savivaldos veiklą. Ypač buvo aktualu, kaip aktyviau įtraukti bendruomenę į sumanytas veiklas. Viešnios patarė klausti mokinių nuomonės dėl renginių pobūdžio, stengtis Tarybai kuo įvairiausiais būdais (gimnazijos svetainė, facebook, kurti visiems matomus, neformalius plakatus ir kt.) informuoti mokinių bendruomenę apie vykdomas veiklas.

Taip pat LMS atstovės pasiūlė dalyvauti įvairiuose miesto ir šalies LMS projektuose.

Aptardama susitikimo rezultatus 2017 m. lapkričio 6 d. posėdyje Taryba pasidžiaugė konstruktyviu susitikimu, nutarė gerinti komunikaciją su gimnazijos mokiniais, ieškoti būdų daryti įdomesnes veiklas mokiniams, aktyviai įsitraukti į LMS veiklą.

 

 

Informaciją parengė Mokinių tarybos pirmininkas Andrius Žukauskas,

Ial gimnazijos mokinys

Partneriai