Gimnazijos jaunųjų gelbėtojų būrelio nariai – evakuacijos pratybų gimnazijoje organizatoriai

IMG_4910Gegužės 22 d. 9.00 val. gimnazijoje įvyko evakuacijos pratybos, kuriomis buvo siekiama, kad visi gimnazijos mokiniai ir darbuotojai iškilus pavojui gebėtų saugiai evakuotis iš gimnazijos ir žinotų savo klasės ar darbuotojų susirinkimo vietą.

Šiai užduočiai pasirengti ir ją įvykdyti šiais metais aktyviai padėjo gimnazijos ugniagesių būrelio nariai ir jų vadovas, neformaliojo švietimo mokytojas Romualdas Kazlauskas. Pasiruošimą komanda pradėjo nuo rudens, pirmiausia būrelio nariai gimnazijos stadione suplanavo ir sužymėjo kiekvienos klasės ir gimnazijos darbuotojų susirinkimo vietas, pavasarį patikslino ir atnaujino žymėjimus, vėliau buvo pravesti evakuacijos vykdymo mokymai būrelio nariams, per kurias moksleiviai ne tik gavo teorinių žinių, bet ir patikrino mokykloje esančius gesintuvus, ar atitinka informacija ant evakuacijos ženklų ir evakuacijos planų, ar neužkrauti evakuacijos išėjimai. Gegužės 15 d. visiems gimnazijos mokytojams, darbuotojams buvo priminta apie veiksmus, kilus pavojui gimnazijos pastate ir kaip turi elgtis mokytojai ir mokiniai. Vėliau klasių vadovai su mokiniais per klasių valandėles susipažino su gimnazijos evakuacijos planais, aptarė veiksmus ir išsiaiškino, kur yra kiekvienos klasės susirinkimo vieta.

Nuskambėjus pavojaus sirenai 1-4, 5-8, 9-12 klasių mokiniai, mokytojai, darbuotojai saugiai evakavosi iš gimnazijos pastato, tvarkingai, kur buvo numatyta (kaip buvo sutarta) sustojo susirinkimo vietoje. Dalykų mokytojai pratybų štabui operatyviai pateikė informaciją apie situaciją klasėje, išvestų mokinių skaičių. Jaunųjų gelbėtojų būrelio nariai padėjo evakuojantiems pasirinkti saugius išėjimus, stebėjo kaip elgesį pratybų dalyviai, fiksavo ir pateikė savo nuomonę vertinimo lapuose, kaip sekėsi pratybose. Pabaigoje gimnazijos direktore pakvietė organizatorius pratybų aptarimui, padėkojo ir pasidžiaugė kas metais gerėjančiais rezultatais.

IMG_4906 IMG_4909 IMG_4907
IMG_4904 IMG_4901

Rimanta Baronienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Partneriai