Gimnazijos bendruomenė paminėjo Vasario 16 – ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

F56B66B2-11C3-4AC7-8A3B-7E5EEE82CD0EGimnazija linksmai ir išradingai, telkdama gimnazijos bendruomenę, paminėjo 2019 metų Vasario 16 – ąją! Penktadienio, vasario 15 – osios, rytą, pirmąją pamoką, gimnazijos kieme Mokinių tarybos nariai, giedodami Valstybės himną, iškėlė Lietuvos ir Europos Sąjungos vėliavas.Tai paskatino  gimnazijos mokinius ir mokytojus pirmąją pamoką pradėti Valstybės himnu! Taip pat gimnazijos bendruomenę pakiliai nuteikė 5a, 5b, 5c, 5d  klasių mokinių dailės (mokytoja Vilma Kaplanovskienė) ir  technologijų (mokytoja Lolita Petkevičienė), 1 ad, 2ad, 3ad, 4 ad klasių dailės raiškos (mokytojos: Irena Staknienė, Gintė Mažiulienė) kūrybiniai darbai.

Vėliau gimnazijoje vyko įvairiausių renginių, skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Per trečiąją pamoką I, III ir IV gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo gyvosios istorijos pamokoje – susitikime su Laisvės kovų dalyviu Petru Girdzijausku, kuris mokiniams papasakojo savo patirtį ir priminė partizaninės kovos prasmę. Gimnazijos bendruomenę Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga pasveikino gimnazijos direktorė Kristina Gudelienė, Gimnazijos Tarybos pirmininkas Artūras Paulauskas, savivaldybės tarybos narė Aldona Šventickienė. Pamoką užbaigė nuotaikingas gimnazijos meno kolektyvų: tautinio šokių būrelio ir tautinių šokių ansamblio „Papartėlis“ (vadovė Birutė Akelaitienė), liaudies instrumentų ansamblio (vadovas Stasys Lukauskas), jaunių chorų (vadovė Danutė Zabukienė), 6a klasės mokinio, kanklininko Tajaus (muzikos mokytojas Arvydas Kirda) ir IIIa gimnazijos klasės skaitovų Vaidos ir Lauryno (mokytojai: Vidas Garliauskas ir Violeta Juodelienė) – koncertas, kurį režisavo gimnazijos meno vadovė Birutė Akelaitienė.

Per ketvirtąją pamoką II gimnazijos klasių mokiniai, dalyvavę integruotoje lietuvių kalbos, istorijos ir muzikos pamokoje, skirtoje rezistento Adolfo Ramanausko – Vanago 100 – osioms metinėms paminėti, prisiminė ne tik iškiliąją A. Ramanausko asmenybę, jo veiklą, bet ir aptarė 1949 metų vasario 16 dieną partizanų vadų pasirašytos Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracijos svarbą Valstybei bei sudainavo laisvės kovų partizanų dainas. Pamoką organizavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Danutė Basijokienė, istorijos mokytoja metodininkė Daliutė Paškauskaitė, muzikos mokytojas Arvydas Kirda.

Per pertraukas gimnazijos I aukšto fojė vyko keletas renginių. Po 3 ir 4 pamokos vyko kūrybinės dirbtuvės „Valstybės ženklas“. Ypač jose aktyvūs buvo 1–4, 5–8 klasių mokiniai. Dalyviai, supažindinę su Valstybės simboliais, kiekvienas galėjo nusipešti pasirinktą ženklą. Kūrybines dirbtuves inicijavo ir organizavo dailės vyresnioji mokytoja Gintė Mažiulienė. Jai padėjo gimnazijos Mokinių taryba (kuratorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Briedienė).

Po 5 pamokų vyko žaidimas – dėlionė „Valstybės kūrėjai“. Joje dalyvavo 5 klasių komandos (klasių vadovai: Sonata Vaičiakauskienė, Daina Urbonienė, Jurgita Valiulienė, Sigitas Žukauskas). Mokiniai turėjo sugalvoti patriotinį komandos šūkį, atpažinti ir pristatyti vieną iš Lietuvos asmenybių. Renginį inicijavo ir organizavo istorijos mokytoja metodininkė Eglė Gudelytė, vedė IVa gimnazijos klasės mokinys Domas, padėjo organizuoti Mokinių taryba.

Vasario 16 dieną 10 val. gimnazijos bendruomenė susitiko Katedros aikštėje, kur dalyvavo jau tradicija tapusioje Vilniaus ir Lietuvos mokyklų mokinių eisenoje „Lietuvos valstybės keliu“.

Lietuvos valstybės atkūrimo dieną paminėjo ir grupė gimnazijos mokinių – jaunųjų ugniagesių būrelis ir savanoriai (neformaliojo švietimo mokytojas Romualdas Kazlauskas), kurie 17 val. dalyvavo Gedimino prospekte organizuotoje akcijoje 70 laužų, skirtoje  1949 metų vasario 16 dieną partizanų vadų pasirašytai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracijai. Tegul mūsų dvasią stiprina Vasario 16 – osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, prasmė!

IMG_6173 IMG_6174 IMG_6178
IMG_6187 IMG_6198 IMG_6196
Bibliotea DSC05383 Capture
45856_n 663680_n kankles
IMG_6197 IMG_6227 IMG_6219
IMG_6228 IMG_6233 IMG_6234
IMG_6232 IMG_6230 IMG_6231
8B128D09-08A4-4310-82D1-70CC21160D88 75A78FBB-B2A1-4ED7-8C0C-36E826E96612 F24C3B0A-AB3E-4F89-815A-853447257D99
D4B98D18-E10A-4BEE-86C8-5BCC2E05FBBA BEBF0F7D-93A2-44AD-A15E-C1829D5B2900 AB0A0290-6806-441D-AA59-1F5CBB26C55A
8835C751-BD50-485A-8C94-3A8EE557CD12 03C70EE6-C70B-45EA-A9E7-EEE567ABFDF6 23F8D7DD-95D2-4729-A4F7-F5D17F0E7E67
E06B7F21-663A-4B31-A745-4021104A5BAF E8908249-9389-4F5C-BAAF-8A1D6AF6A6A4 F363933C-22CD-4E44-A7FD-565B620B1741
IMG_6260 IMG_6259 IMG_6255
IMG_6256 IMG_6263 IMG_6272

Daiva Briedienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Partneriai