Gimnazijoje paminėta Laisvės gynėjų diena

IMG_3676Gimnazijos bendruomenė 2018 m. sausio 8-12 d. paminėjo Laisvės gynėjų dieną – Sausio 13-ąją.

Visą savaitę 1-4,5-8, I-IVgimnazijos klasių mokiniai per muzikos pamokas ir neformaliojo švietimo būrelių užsiėmimuose mokėsi dainas, skirtas laisvei. 1-4, 5, 6 klasių mokiniai (muzikos mokytojos: Asta Rauduvaitė, Irena Visockienė, Danutė Zabukienė) išmoko dvi dainas: „Žemė Lietuvos“ (m. K.Vasiliausko, ž. S.Gedos) ir „Laisvė“ (m. E.Masytės, ž. J.Marcinkevičiaus). Vyresnieji (muzikos mokytojai: Arvydas Kirda, Danutė Zabukienė, Stasys Lukauskas, Alvydas Jegelevičius) prisiminė I.Narkutės sukurtą dainą „Raudoni vakarai“.

Dailės raiškos pamokose 1ad, 2ad, 3ad, 4ad, 1b, 1c klasių mokiniai kalbėjosi apie Sausio 13-osios prasmę, studijavo istorinę medžiagą ir savo įspūdžius išsakė menine akcija „Laisvės gynėjai“ ir (dailės mokytojos: Irena Staknienė, Gintė Mažiulienė).

Klasių valandėlėse, skirtose Sausio 13-ajai atminti, klasių vadovai su auklėtiniais atliko kūrybinę užduotį „Pasidaryk neužmirštuolės žiedą“.

Sausio 12-osios rytas gimnazijoje prasidėjo tradicine Mokinių tarybos akcija Prisisek prie širdies neužmirštuolės žiedą. Tarybos nariai dalijo neužmirštuolių žiedus ir priminė bendruomenės nariams apie dienos svarbą. Vėliau, 8.00 val., gimnazijos kieme, dalykų kabinetuose ir kitose erdvėse vyko akcija Atmintis gyva, nes liudija. 8.05 val. IV ir III gimnazijos klasių bei 6 ir 8 klasių mokiniai gimnazijos kieme dalyvavo tradicija jau tapusioje Fakelų ceremonijoje. Skambant varpui ir degant atminimo žvakėms ir fakelams gimnazijos kieme aidėjo Sausio 13-osios didvyrių vardai ir pavardės. Akciją organizavo mokytojai: Daliutė Paškauskaitė, Dana Basijokienė, Danutė Zabukienė, gimnazijos inžinierius Vitalijus Žmoginas. Dalykų kabinetuose degė atminimo žvakelės, mokiniai ir mokytojai dalijosi prisiminimais ir įžvalgomis apie Lietuvai svarbius įvykius.

Gimnazijos mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvavo renginiuose, vykusiuose mieste, bei pilietiškumo ir istorijos mokėsi netradicinėse erdvėse. Ib gimnazijos (klasės vadovė Liudmila Leonavičienė) ir IIc gimnazijos (klasės vadovė Violeta Juodelienė) klasių  mokiniai apsilankė Lietuvos radijo ir televizijos muziejuje.  Fojė vyko Laisvės gynėjų dienai skirta paroda, su kurios autoriumi ir tiesioginiu įvykių liudininku Pauliumi Lileikiu dešimtokai vaikščiojo po įvairias LRT erdves. Kai kuriose vietose likę kulkų žymės nuo tų baisiųjų laikų. Ekskursijos metu mokiniai pamatė ir naujausią bei moderniausią studiją iš trijų Baltijos šalių. Joje žinių laidai ruošėsi  tragiškų įvykių liudininkė ir dalyvė Eglė Bučelytė. Susipažino su Sausio 13-osios istoriniais faktais, medžiaga, diskutavo, analizavo, parengė kūrybinius darbus. IIIa, IIIb gimnazijos klasėms lietuvių kalbos ir istorijos pamokos „Adomo Mickevičiaus takais į laisvę“ vyko Vilniaus senamiestyje (mokytojai: Rima Valiuvienė, Deividas Krėpšta, Vidas Garliauskas). IIb gimnazijos klasė bei III-ųjų gimnazijos klasių teisės modulio grupė dalyvavo istorijos pamokose „LR Vyriausybė – moksleiviams“ LR Vyriausybėje (mokytoja Daliutė Paškauskaitė). 8b klasė vyko į LR Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą bei susipažino su Ekstremalių situacijų valdymo centro paskirtimi ir veikla (mokytojai: Daiva Briedienė, Romualdas Kazlauskas). 5b klasės mokiniai pilietiškumo mokėsi Valstybės pažinimo centre (klasės vadovė Rimanta Baronienė). Mokinių taryba vyko į Europos Parlamento informacinį biurą bei į LR Seimą (Mokinių tarybos kuratorė Daiva Briedienė).

Visa gimnazijos Laisvės gynėjų dienos – Sausio 13-osios – renginių programa

IMG_3152 IMG_3157 IMG_3159
 IMG_3160  IMG_3150  IMG_3672
C899 37 IMG_3686
 IMG_3687  IMG_3685  IMG_3684

Informaciją parengė Daiva Briedienė,

 direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui

Partneriai