Gimnazijoje paminėta Laisvės gynėjų diena

DSC05313Gimnazijos bendruomenė 2019 m. sausio 7–11 d. paminėjo Laisvės gynėjų dieną – Sausio 13–ąją. Visą savaitę 1–4, 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniai per muzikos pamokas ir neformaliojo švietimo būrelių užsiėmimuose mokėsi dainas, skirtas laisvei. 1–4,5,6 klasių mokiniai (muzikos mokytojos: Asta Rauduvaitė, Irena Visockienė, D.Zabukienė) išmoko dvi dainas: „Žemė Lietuvos“(m. K. Vasiliausko, ž. S. Gedos) ir „Laisvė“ (m. E. Masytės, ž. J. Marcinkevičiaus). Vyresnieji (muzikos mokytojai:Arvydas Kirda, Danutė Zabukienė, Stasys Lukauskas, Alvydas Jegelevičius) prisiminė I. Narkutės sukurtą dainą „Raudoni vakarai“.

Dailės raiškos pamokose 1ad, 2ad, 3ad, 4ad klasių mokiniai kalbėjosi apie Sausio 13–osios prasmę, studijavo istorinę medžiagą ir savo įspūdžius išsakė menine akcija „Aš prisimenu, kodėl esame laisvi“ (dailės mokytojos: Irena Staknienė, Gintė Mažiulienė).

Klasių valandėlėse, skirtose Sausio 13–ajai atminti, klasių vadovai su auklėtiniais atliko kūrybinę užduotį „Pasidaryk neužmirštuolės žiedą“.

Sausio 11–osios rytas gimnazijoje prasidėjo tradicine Mokinių tarybos akcija Prisisek prie širdies neužmirštuolės žiedą. Tarybos nariai dalijo neužmirštuolių žiedus ir priminė bendruomenei apie dienos svarbą. Vėliau, 8.00 val., gimnazijos kieme, dalykų kabinetuose ir kitose erdvėse vyko akcija Atmintis gyva, nes liudija. 8.05 val. IV ir II gimnazijos klasių bei 6 ir 8 klasių mokiniai gimnazijos kieme dalyvavo tradicija jau tapusioje Fakelų ceremonijoje. Skambant varpui ir degant atminimo žvakėms ir fakelams gimnazijos kieme aidėjo Sausio 13–osios didvyrių vardai ir pavardės. Akciją organizavo mokytojai: Danutė Basijokienė, Arvydas Kirda, gimnazijos inžinierius Vitalijus Žmoginas. Dalykų kabinetuose degė atminimo žvakelės, mokiniai ir mokytojai dalijosi prisiminimais, įžvalgomis apie Lietuvai svarbius įvykius.

Gimnazijos mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvavo renginiuose, vykusiuose mieste, bei pilietiškumo ir istorijos mokėsi netradicinėse erdvėse. 7b klasės mokiniai (klasės vadovė Vaida Paukštė) sausio 11 dieną patys suorganizavo viktoriną, skirtą Laisvės gynėjų dienai, po to išvyko į Vilniaus televizijos bokštą, kur aplankė Sausio 13–osios ekspoziciją. Vėliau, pakilę į bokšto apžvalgos aikštelę, grožėjosi gimtuoju Vilniumi.

DSC05304 20190111_094552-1 20190111_153443
20190111_152710 20190111_152614

Visa gimnazijos Laisvės gynėjų dienos – Sausio 13–osios – renginių programa

Informaciją parengė Danutė Basijokienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 

Partneriai