Gamtos mokslų olimpiados I etapo rezultatai

olimpiada2017 m. gruodžio 1 d.  gimnazijoje vyko 8 ir  I-III  klasių mokinių Gamtos mokslų olimpiada. Olimpiadoje dalyvavo 80 dalyvių. Mokiniai puikiai atliko pateiktas užduotis, parodė savo išradingumą, kūrybiškumą ir puikias biologijos, chemijos ir fizikos žinias. Olimpiadą organizavo: chemijos mokytoja ekspertė Violeta Dzenienė, fizikos mokytojas metodininkas Igor Smirnov, biologijos mokytoja ekspertė Nadežda Pašuto. Sveikiname laureatus ir kviečiame juos dalyvauti II-ame (miesto) etape. Šio etapo nugalėtojai:

Gamtos mokslų sekcija:

 1. Kipras Leonavičius 8A
 2. Ugnė Kovaitė 8A
 3. Gustas Akstinas IAL
 4. Andrius Abartis IIA

Chemijos sekcija:

 1. Lukas Beržinis 8A
 2. Kipras Leonavičius 8A
 3. Gustas Akstinas IAL
 4. Orestas Gaivenis IAL
 5. Agnė Kvietkauskaitė IIIB
 6. Gintarė Simanavičiūtė IIIB

Biologijos sekcija:

 1. Deividas Žiogas IIB
 2. Garncevas Eimantas IIB
 3. Andrius Abartis IIA
 4. Meida Sereikaitė IAL
 5. Nora Navardauskaitė IAL
 6. Kipras Leonavičius 8AL
 7. Adomas Civilka 8AL

Fizikos sekcija:

 1. Domantas Lapėnas IIAL
 2. Ugnė Kovaitė 8A
 3. Gustas Akstinas IAL

Informaciją parengė Miroslavas Lakutijevskis,

 direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Partneriai