(EN) Konferencija „Raštingumas skaitmeniniame amžiuje“

     2017 m. sausio 20 d. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko konferencija „Raštingumas skaitmeniniame amžiuje“. Konferenciją organizavo Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija (SKRA), bendradarbiaudama su LR ŠMM, Šiuolaikinių didaktikų centru, NMM biblioteka, Suomijos ambasada, Airijos ambasada, Tarptautinės plėtros Europoje komitetu (International Development in Europe Committee (IDEC), Europos Raštingumo Asociacijų Federacija (Federation of European Literacy Associations (FELA), Tarptautine raštingumo asociacija (International Literacy Association (ILA). Konferencija buvo skirta pedagogams, bibliotekininkams, skaitymo skatinimo specialistams.

     Konferencijoje profesionalai, tarptautiniu lygiu pripažinti specialistai iš Europos šalių ir JAV diskutavo apie raštingumą šiandien. Konferencijos dalyviai klausėsi pranešimų apie informacinį raštingumą ugdant sąmoningus, aktyvius ir kūrybiškus piliečius, sužinojo apie Lietuvos situacija tarptautiniame kontekste. Grupėse dalyvauta diskusijose apie darbą su vaikais, turinčiais skaitymo sunkumų, apie žmonių su specialiaisiais poreikiais raštingumo ugdymą. Baigiamąjį pranešimą skaitė JAV George Mason universiteto literatūros profesorius dr. William G. Brozo, kuris savo veiklą skiria berniukų ir vyrų raštingumo pokyčių stebėjimams, o tyrimų rezultatus taiko savo darbo praktikoje.

     Konferencijoje dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokytojai: lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Daiva Briedienė, lietuvių kalbos mokytoja Sonata Vaičiakauskienė ir lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Violeta Juodelienė.

 

Informaciją pateikė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Violeta Juodelienė

Partneriai