Edukaciniai užsiėmimai LIETUVOS NACIONALINIAME MUZIEJUJE

Lietuvos_nacionalinis_muziejus2020 m. spalio  mėn. gimnazijos pradinio ugdymo programos 4b ir 4d kl. mokiniai Lietuvos nacionaliniame muziejuje dalyvavo net dviejose edukacinėse pamokose: Akmens amžius, Uždrausta knyga ir daraktorių mokykla.

 Akmens amžius. Priešistorinis menas yra žinia, pasiųsta mums tų laikų kūrėjų. Ekspozicijoje mokiniai susipažino su akmens amžiaus žmogaus – menininko kūriniais, kurie buvo susiję su tikėjimu, laidojimu ir kitomis dvasinio gyvenimo sritimis. Šią žinią suvokdami kaip ženklą, mokiniai galėjo ją atkartoti ir interpretuoti atlikdami praktines užduotis. Lipdė iš molio savo ženklus.

 Edukacinio užsiėmimo Uždrausta knyga ir daraktorių mokykla tikslas – praturtinti mokinių istorinius vaizdinius ir žinias apie asmenybes, kurių dėka buvo išsaugota lietuvių kalba bei ugdyti pasididžiavimą savo tautos kultūra. Mokiniai, apžiūrėję eksponatus, susijusius su 1863 m. sukilimu ir represijomis, sekusiomis po sukilimo, suprato, kad Lietuva patyrė tai, ko nepatyrė kitos Europos tautos – niekur kitur nebuvo draudžiama savo kalba melstis, mokyti vaikus, skaityti laikraščius ir knygas. Su mokiniais buvo diskutuojama apie pavojingą knygnešių ir slaptų lietuviškų mokyklų veiklą, aiškinamasi motyvai. Lietuviškas knygas per sieną iš Prūsijos gabenę knygnešiai pasižymėjo drąsa ir išradingumu. Mokiniai buvo skatinami galvoti, kokiu būdu lietuviškos knygos pasiekė savo skaitytojus, kas galėtų būti patikimu platintoju, o gal ir daraktoriumi. Ko galima išmokti slaptoje mokykloje ir kokios buvo tuo metu mokymo priemonės. Mokiniai pabandė rašyti grifeliu ant grifelinių lentelių ir žąsies plunksna vedžiodami stilingas raides.

 Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Violeta Jankauskienė

Partneriai