Integruotas ugdymas

Spalio 22 d. IV gimnazijos klasių mokiniai Vilniaus mažajame teatre žiūrėjo Rimo Tumino režisuotą airių dramaturg0 Samuel‘io Beckett‘o pjesę „Belaukiant Godo“. Šio kūrinio ir jo sceninės interpretacijos pagrindu spalio 25 d. vyko integruotos lietuvių kalbos ir kultūros istorijos pamokos.

Matyto spektaklio meninė įtaiga ir suvokta problematika mokiniams tapo geriausia motyvacija aktyviai ruoštis pamokai, gyvai gilintis į absurdo filosofijų įžvalgas bei absurdo teatro estetiką, suinteresuotai diskutuoti egzistenciniais klausimais.

Partneriai