DĖL UGDYO PROCESO ORGANIZAVIMO LAPKRIČIO 30 – GRUODŽIO 17 d.

Gerbiamieji mokinių tėvai, globėjai, rūpintojai,

 vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimu ir Vilniaus miesto savivaldybės naujausiomis rekomendacijomis, nuo lapkričio 30 dienos iki gruodžio 17 dienos ugdymas bus organizuojamas tokia tvarka:

  • pradinių (1–4) klasių mokiniai mokosi kasdieniu būdu griežtai laikydamiesi visų asmens higienos ir saugumo reikalavimų (dėl kaukių dėvėjimo sprendžia mokinių tėvai);
  • visos dienos mokyklos grupė veiks įprasta tvarka;
  • 5–8 klasių ir I–IV gimnazijos klasių mokinių ugdymas(is) vyks nuotoliniu būdu Microsoft Office 365 platformoje pagal tvarkaraštį;
  • visa informacija apie pamokas ir užduotis bus pateikiama TAMO dienyne;
  • neformaliojo švietimo veiklos bus vykdomos (jeigu galima) nuotoliniu būdu arba stabdomos.

Be to, informuoju, kad šiuo metu COVID–19 liga serga du gimnazijos mokiniai.

Prašyčiau stebėti vaikų sveikatą ir esant reikalui konsultuotis su šeimos gydytoju arba telefono numeriais (8 5) 2649676, 1808.

 

Išlikime ramūs ir sveiki!

Pagarbiai

direktorė Kristina Gudelienė

Partneriai