Dėl ugdymo proceso organizavimo spalio 12 d.

2020 m. spalio 11 d. (sekmadienį) vyks Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir gimnazijoje veiks rinkimų apylinkės, dirbs rinkimų komisijos.  Pagal galiojančius Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo  – sprendimus, po patalpų panaudojimo rinkimų organizavimui jos turi būti išvėdintos ir išvalytos prieš prasidedant ugdymo procesui.

Vilniaus miesto savivaldybė š. m. spalio 12 d. organizuoja gimnazijos patalpų dezinfekavimą.

Spalio 12 d. ugdymo procesas gimnazijoje organizuojamas taip:

  • 1–4 klasių mokiniai mokosi pagal pirmadienio pamokų tvarkaraštį gimnazijos patalpose;
  • 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2d klasių mokiniai mokosi kabinetuose, į kuriuos juos nusives mokytojai lauksiantys prie dešinių pagrindinių durų;
  • Kitos pradinės klasės įeina per jiems skirtas atsargines duris dešinėje pusėje;
  • 5-8 klasių ir I-IV gimnazijos klasių mokiniai mokosi nuotoliniu būdu.

Primename, kad spalio 12 – 16 dienomis nuotoliniu būdu mokosi 6-7 klasių mokiniai.

Partneriai