Dėl ugdymo proceso organizavimo lapkričio 9–27 dienomis

Gerbiamieji gimnazijos bendruomenės nariai,

vadovaujantis Vyriausybės lapkričio 4 d. nutarimu ir Vilniaus miesto savivaldybės naujausiomis rekomendacijomis, nuo lapkričio 9 dienos iki lapkričio 27 dienos ugdymas bus organizuojamas tokia tvarka:

  • pradinių (1-4) klasių mokinių ugdymas(is) vyks kasdieniu būdu gimnazijos patalpose, griežtai laikantis visų asmens higienos ir saugumo reikalavimų;
  • pageidautina, kad visi mokiniai klasėse ir kitose gimnazijos patalpose dėvėtų veido kaukes;
  • visos dienos mokyklos grupė veiks įprasta tvarka;
  • 5–8 klasių ir I–IV gimnazijos klasių mokinių ugdymas(is) vyks nuotoliniu būdu Microsoft Office 365 platformoje pagal tvarkaraštį;
  • visa informacija apie pamokas ir užduotis bus pateikiama TAMO dienyne;
  • neformaliojo švietimo veiklos bus vykdomos (jeigu galima) nuotoliniu būdu arba stabdomos.

Išlikime ramūs bei sveiki!

Direktorė Kristina Gudelienė

ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE KARANTINO SĄLYGOMIS

Partneriai