DĖL UGDYMO PROCESO KOREGAVIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019 m. birželio 4 d. raštu „Dėl ugdymo proceso koregavimo šiltuoju metų laiku“:

  1. n u r o d a u nuo 2019 m. birželio 11 d. iki birželio 21 d. Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinėje gimnazijoje koreguoti ugdymo procesą 5–8 klasių ir I–III gimnazijos klasių mokiniams, pertvarkant pamokų tvarkaraštį – trumpinant pamokas.
  2. T v i r t i n u pamokų laiko grafiką:
PAMOKA PAMOKŲ LAIKAS
1 pamoka 8.00–8.35
2 pamoka 8.45–9.20
3 pamoka 9.30–10.05
4 pamoka 10.15–10.50
5 pamoka 11.10–11.45
6 pamoka 12.05–12.40
7 pamoka 12.50–13.25

Administracija

 

Partneriai