Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas mokyklinio amžiaus vaikų užimtumui, socializacijai ir gebėjimų plėtotei, nuo 2015 m. spalio 1 d. neformaliajam vaikų švietimui bus skiriamas dalinis finansavimas–krepšelis – 15 Eurų per mėnesį. Krepšelio lėšomis galės būti finansuojama viena vaiko pasirinkta programa.

 

Smulkesnė informacija rasite čia: www.vilnius.lt

Aktuali informacija mokyklinio amžiaus vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams) čia: www.vilnius.lt

 

Partneriai