DAROM 2015

Mielieji mokiniai ir mokytojai,
reiškiu nuoširdžią padėką už Jūsų darbštumą, sąmoningumą, pilietiškumą per akciją DAROM 2015.
Tvirtai tikiu, kad ši veikla dar labiau sutelkė mūsų bendruomenę, sustiprino nuostatą negailėti pastangų dėl visuomeninio gėrio.

Kristina Gudelienė
Direktorė

Partneriai