Skelbiame priimtų mokytis 2020–2021 m. m. į pirmas klases mokinių sąrašą:

Pirmokai 2020–2021 m.m. (SPAUSTI ČIA)

Rugpjūčio 26 dieną 11.00 val. pirmo aukšto pradinių klasių patalpose organizuojama į pirmą klasę priimtų vaikų atranka į kryptingo meninio ugdymo (dailės) klasę (trukmė iki 60 min.).

Į dailės patikrą prašytume atsinešti A3 piešimo popieriaus lapą, paprastą pieštuką, guašo dažus, 3–4 skirtingų dydžių teptukus, klijuotę stalui apdengti, indelį vandeniui, paletę.

Būsimų pirmokų tėvams

Informuojame, kad pateikusieji prašymus priimti vaikus mokytis į pirmą klasę ir gyvenantys 1,5 km atstumu nuo gimnazijos turi atsiųsti savo vaikų Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų aprašą adresu kulvietis.priemimas@gmail.com iki šių metų gegužės 11 d.

 

Mieloji Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos bendruomene!

Kviečiame sutelkti jėgas ir nuo kovo 30 d. darniai pradėti nuotolinio mokymo(si) etapą. Informacija bus pateikiama per Tamo dienyną ir gimnazijos internetinėje svetainėje. Pamokos vyks pagal įprastą pamokų tvarkaraštį.  Neabejojame visų bendruomenės narių geranoriškumu ir stiprybe! Tikime, kad drauge įveiksime visus sunkumus!
Linkime sveikatos ir optimizmo!

Informacija mokinių tėvams

Gerb. mokinių tėvai,

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kovo 16-27 d. nustatė privalomas vaikų atostogas ir taip sustabdė ugdymo procesą.  Apie ugdymo proceso atnaujinimą ir ugdymo formas būsite informuoti vėliau. Prašome sekti informaciją gimnazijos tinklapyje ir TAMO dienyne.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad visos dienos mokyklos grupė nedirba nuo kovo 13 d.

Daugiau informacijos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolas

Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo

Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo

Pagarbiai

Kristina Gudelienė, direktorė

 

Partneriai